Kierownictwo

    Kierownictwo i administracja

  • mgr Mirosława Glabas - kierownik SZPZOZ w Twardogórze
  • lek. chorób wewnętrznych Lilianna Hamarska - z-ca kierownika ds. leczniczych
  • mgr Małgorzata Pilch-Janic - pełnomocnik ds. ZSJ
  • mgr Halina Jarmakowicz - pracownik adm. ds. kadrowych
  • mgr Mariola Sobera - gł. księgowy SZPZOZ w Twardogórze