Zasady rejestracji

SZPZOZ przypomina o zasadach rejestracji .
1. Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku.
    Łącznie do każdego lekarza rejestrujemy 25 osób. Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie
    lub za pośrednictwem osoby trzeciej oraz elektronicznie za pośrednictwem systemu 
    e-Rejestracji na portalu internetowym SZPZOZ-u. Z wyprzedzeniem rejestrujemy 9 miejsc każdemu lekarzowi: 
    4 miejsca poprzez rejestrację osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie, natomiast 
    poprzez portal elektroniczny  5 miejsc z wyprzedzeniem 8 dniowym. Pozostałe miejsca pozostają na dzień przyjęć.
    Rejestracja jest czynna od godziny 07.00 natomiast centrala telefoniczna jest
    uruchamiana automatycznie o godzinie 07.30.
2. Poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:
    - świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”,
    - świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
    - inwalidzi wojenni i wojskowi,
    - kombatanci/osoby represjonowane,
    - kobiety w ciąży,
    - świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
      chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka
      lub   w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza
      ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w  
      dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.
3.  Wymagane dokumenty:
•    dowód tożsamości z numerem Pesel,
•    jeżeli posiada prawo bez kolejki stosowny dokument potwierdzający to uprawnienie

                                                                                                                                         z poważaniem
                                                                                                                                     kierownik SZPZOZ