Certyfikat ISO 9001

Uprzejmie informujemy, że Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze wdrożył System Zarządzania Jakością według normy PN–EN ISO 9001:2015, który w dniu 25 kwietnia 2018 roku został zatwierdzony przez jednostkę certyfikującą: Polski Rejestr Statków. Numer uzyskanego certyfikatu: NC-2908.
Nasza polityka opiera się na realizacji następujących celów:
Zapewnienie pacjentom fachowej i kompleksowej opieki, odpowiadającej wymaganiom współczesnej wiedzy medycznej i obowiązującym wymaganiom prawnym;
Stworzenie oferty terapeutycznej o wysokiej skuteczności, solidności i dostępności;
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zatrudnionego personelu;
Zaspokojenie potrzeb pacjenta poprzez dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych wyników badań medycznych;
Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do realizacji procesów w warunkach zapewniających bezpieczeństwo pacjentów i personelu;
Ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością;
Spełnianie wymagań prawnych, kontraktowych oraz wszelkich innych zidentyfikowanych wymagań, wpływających na funkcjonowanie naszej placówki i zadowolenie wszystkich naszych pacjentów/klientów;
Ugruntowanie wiodącej pozycji wśród placówek działających na rynku usług medycznych w naszym regionie.
Pełnomocnik ds. Zarządzania Systemem Jakości

Certyfikat (kliknij tu):

Załącznik (kliknij tu):