O przychodni

 W Poradni ogólnej dla dorosłych przyjmują w Twardogórze:

 • Lilianna Hamarska - lekarz medycyny chorób wewnętrznych, lekarz POZ
 • Monika Gerc - lekarz specjalista medycyny rodzinnej, lekarz POZ
 • Waldemar Krąkowski – lekarz medycyny ogólnej, lekarz medycyny pracy, lekarz POZ
 • Izabela Lis-Borowska - lekarz  
 • Bartosz Kawaler - lekarz
 • Adrian Demitraszek - lekarz

W Poradni dla dzieci przyjmują:

 • Jan Lis - lekarz pediatra, lekarz POZ
 • Beata Kaptur-Pękala - lekarz medycyny pediatra
 • Adam Szmigiel - lekarz medycyny pediatra

W Poradni otolaryngologicznej przyjmuje:

 • Maciej Golach – lekarz otolaryngolog

W Poradni ginekologiczno - położniczej przyjmuje:

 • Ryszard Rusiecki – lekarz, specjalizacja w zakresie położnictwo i ginekologia II°

W gabinetach diagnostyczno - zabiegowych przyjmują:

 • Grażyna Lityńska - pielęgniarka dypl.
 • Alicja Jankowska - pielęgniarka dypl
 • Barbara Małaniak - piel. specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

W gabinecie pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej przyjmują:

 • Beata Bogusławska – licencjat pielęgniarstwa, piel. specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
 • Renata Majdzik - pielęgniarka dypl.
 • Agnieszka Skrzypczyńska - mgr pielęgniarstwa

W gabinecie położnej środowiskowo - rodzinnej przyjmują:

 • Halina Jarmakowicz - położna
 • Bożena Wołodźko - położna

W pracowni RTG przyjmują:

 • Ryszard Postument - lekarz, specjalista w zakresie II° radiodiagnostyki
 • Magdalena Wierzbińska – Starszy Technik Elektroradiologii, Inspektor Ochrony Radiologicznej typu R
 • Iwona Nowicka - Starszy Technik Elektroradiologii

W laboratorium analitycznym przyjmują:

 • mgr inż. Marzena Czerniawska - diagnosta laboratoryjny, kierownik laboratorium analitycznego
 • Grażyna Gąsior - starszy laborant diagnostyki laboratoryjnej
 • Jolanta Łukasik - technik analityki medycznej

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Grabownie Wielkim przyjmują:

 • Krzysztof Gerc – lekarz POZ, specjalista w dziedzinie medycyna rodzinna
 • Zdzisława Małaniak - pielęgniarka dypl

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Goszczu przyjmują:

 • Krzysztof Gerc - lekarz
 • Danuta Biernat - pielęgniarka dypl.