Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Diagnostyka

Sprawdź oferowane przez nas usługi i badania medyczne
Lista usług

Aktualności

foto news 1 full

Kierownik SZPZOZ w Twardogórze zaprasza do współpracy organizację pozarządową , która działa na rzecz osób niepełnosprawnych.

Kierownik SZPZOZ w Twardogórze zaprasza do współpracy organizację pozarządową , która działa na rzecz osób niepełnosprawnych. W związku z powierzeniem nam Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Poprawa dostępności Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze, nawią
foto news 2 full

Grant Dostępność Plus dla Zdrowia finansowany z Funduszy Europejskich

foto news 3 full

Remont i modernizacja toalety z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na roboty budowlane w ramach zadania pn. „REMONT I MODERNIZACJA TOALETY Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości 130 000 złotych Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakł