Aktualności


foto news 1 full

Kierownik SZPZOZ w Twardogórze zaprasza do współpracy organizację pozarządową , która działa na rzecz osób niepełnosprawnych.

Kierownik SZPZOZ w Twardogórze zaprasza do współpracy organizację pozarządową , która działa na rzecz osób niepełnosprawnych. W związku z powierzeniem nam Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Poprawa dostępności Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze, nawią
foto news 2 full

Grant Dostępność Plus dla Zdrowia finansowany z Funduszy Europejskich

foto news 3 full

Remont i modernizacja toalety z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na roboty budowlane w ramach zadania pn. „REMONT I MODERNIZACJA TOALETY Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości 130 000 złotych Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakł
Obrazek zastępczy

Dostawa stacjonarnego w pełni cyfrowego aparatu RTG do zdjęć kostno-płucnych

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PODSTAWOWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI W CELU POLEPSZENIA OFERT O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACAJĄCEJ KWOTY 215 000 EURO.   Pr
Obrazek zastępczy

Recepta

Administratorem udostępnionych przez Państwa danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze, ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, w tym dotyczące zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, k
Obrazek zastępczy

Komunikat kierownika szpzoz w twardogórze w sprawie punktu pobrań badań laboratoryjnych

Obrazek zastępczy

Szczepienia

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze informuje, że od 22 lipca 2022 r. rozpoczął się proces szczepień czwartą dawką (czyli drugą przypominającą) szczepionki przeciwko COVID-19 dla osób w grupie od 60 do 79 roku życia oraz dodatkowe szczepienie dla osób z upośledzon
Obrazek zastępczy

Jesteśmy z Wami!

Obrazek zastępczy

Zarządzenie nr 1/2022

Zarządzenie w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 21 stycznia 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 celem wdrożenia do stosowania jego unormowań.