NASZA MISJA

Receptą na zdrowie - wspólne działanie

Ankieta wyniki

Płeć

 • Mężczyzna (24%, 125 odpowiedzi)

  24%

 • Kobieta (76%, 393 odpowiedzi)

  76%

Wszystkie odpowiedzi: 518

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Wiek

 • powyżej 60lat (8%, 41 odpowiedzi)

  8%

 • 46-60 lat (13%, 68 odpowiedzi)

  13%

 • 31-45 lat (44%, 229 odpowiedzi)

  44%

 • 19-30 lat (32%, 168 odpowiedzi)

  32%

 • 16-18 lat (3%, 15 odpowiedzi)

  3%

Wszystkie odpowiedzi: 521

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Miejsce zamieszkania

 • Wieś (38%, 198 odpowiedzi)

  38%

 • Miasto (62%, 322 odpowiedzi)

  62%

Wszystkie odpowiedzi: 520

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Wykształcenie

 • Podstawowe (5%, 28 odpowiedzi)

  5%

 • Średnie (58%, 303 odpowiedzi)

  58%

 • Wyższe (36%, 188 odpowiedzi)

  36%

Wszystkie odpowiedzi: 519

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Której, z poniżej wymienionych jednostek dotyczy Pani/Pana ocena?

 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grabownie Wielkim 112 (1%, 5 odpowiedzi)

  1%

 • Wiejski Ośrodek Zdrowia ul. Rynek 18 w Goszczu (1%, 4 odpowiedzi)

  1%

 • Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna ul. Ludwika Waryńskiego 10 w Twardogórze (98%, 511 odpowiedzi)

  98%

Wszystkie odpowiedzi: 520

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia uprzejmość i kulturę osobistą pracowników rejestracji?

 • Nie dotyczy (0%, 2 odpowiedzi)

  0%

 • Bardzo źle (11%, 57 odpowiedzi)

  11%

 • Źle (13%, 65 odpowiedzi)

  13%

 • Średnio (32%, 167 odpowiedzi)

  32%

 • Dobrze (30%, 154 odpowiedzi)

  30%

 • Bardzo dobrze (14%, 75 odpowiedzi)

  14%

Wszystkie odpowiedzi: 520

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia gotowość do udzielenia pomocy/informacji ze strony pracowników rejestracji ?

 • Nie dotyczy (0%, 1 odpowiedzi)

  0%

 • Bardzo źle (14%, 71 odpowiedzi)

  14%

 • Źle (19%, 101 odpowiedzi)

  19%

 • Średnio (30%, 154 odpowiedzi)

  30%

 • Dobrze (24%, 122 odpowiedzi)

  24%

 • Bardzo dobrze (13%, 70 odpowiedzi)

  13%

Wszystkie odpowiedzi: 519

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia uprzejmość i kulturę osobistą lekarza?

 • Nie dotyczy (1%, 4 odpowiedzi)

  1%

 • Bardzo źle (9%, 49 odpowiedzi)

  9%

 • Źle (14%, 75 odpowiedzi)

  14%

 • Średnio (34%, 178 odpowiedzi)

  34%

 • Dobrze (31%, 161 odpowiedzi)

  31%

 • Bardzo dobrze (10%, 52 odpowiedzi)

  10%

Wszystkie odpowiedzi: 519

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia możliwość identyfikacji lekarzy (identyfikator na odzieży)?

 • Nie dotyczy (8%, 43 odpowiedzi)

  8%

 • Bardzo źle (8%, 43 odpowiedzi)

  8%

 • Źle (16%, 81 odpowiedzi)

  16%

 • Średnio (27%, 141 odpowiedzi)

  27%

 • Dobrze (28%, 148 odpowiedzi)

  28%

 • Bardzo dobrze (12%, 64 odpowiedzi)

  12%

Wszystkie odpowiedzi: 520

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia zrozumiałość i przekazanie wyczerpujących informacji na temat stanu zdrowia przez lekarza?

 • Nie dotyczy (1%, 6 odpowiedzi)

  1%

 • Bardzo źle (9%, 48 odpowiedzi)

  9%

 • Źle (18%, 94 odpowiedzi)

  18%

 • Średnio (38%, 196 odpowiedzi)

  38%

 • Dobrze (24%, 125 odpowiedzi)

  24%

 • Bardzo dobrze (10%, 52 odpowiedzi)

  10%

Wszystkie odpowiedzi: 521

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia zrozumiałość i przekazanie wyczerpujących informacji na temat sposobu leczenia?

 • Nie dotyczy (1%, 5 odpowiedzi)

  1%

 • Bardzo źle (9%, 45 odpowiedzi)

  9%

 • Źle (15%, 76 odpowiedzi)

  15%

 • Średnio (39%, 205 odpowiedzi)

  39%

 • Dobrze (27%, 139 odpowiedzi)

  27%

 • Bardzo dobrze (10%, 50 odpowiedzi)

  10%

Wszystkie odpowiedzi: 520

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia zrozumiałość i przekazanie wyczerpujących informacji na temat ryzyka, możliwych powikłań zaproponowanego leczenia?

 • Nie dotyczy (3%, 16 odpowiedzi)

  3%

 • Bardzo źle (14%, 71 odpowiedzi)

  14%

 • Źle (22%, 114 odpowiedzi)

  22%

 • Średnio (34%, 178 odpowiedzi)

  34%

 • Dobrze (20%, 104 odpowiedzi)

  20%

 • Bardzo dobrze (7%, 37 odpowiedzi)

  7%

Wszystkie odpowiedzi: 520

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia zapewnienie intymności i poszanowania godności podczas wizyty lekarskiej?

 • Nie dotyczy (2%, 10 odpowiedzi)

  2%

 • Bardzo źle (7%, 34 odpowiedzi)

  7%

 • Źle (11%, 56 odpowiedzi)

  11%

 • Średnio (26%, 137 odpowiedzi)

  26%

 • Dobrze (39%, 203 odpowiedzi)

  39%

 • Bardzo dobrze (15%, 80 odpowiedzi)

  15%

Wszystkie odpowiedzi: 520

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Czy w trakcie wizyty lekarz uzyskał Pani/Pana zgodę na obecność osób trzecich (rodziny, pracowników, stażystów itp.)?

 • Nie dotyczy (52%, 270 odpowiedzi)

  52%

 • Nie (34%, 178 odpowiedzi)

  34%

 • Tak (14%, 72 odpowiedzi)

  14%

Wszystkie odpowiedzi: 520

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia uprzejmość i kulturę osobistą pielęgniarki?

 • Nie dotyczy (1%, 4 odpowiedzi)

  1%

 • Bardzo źle (6%, 30 odpowiedzi)

  6%

 • Źle (8%, 40 odpowiedzi)

  8%

 • Średnio (27%, 138 odpowiedzi)

  27%

 • Dobrze (37%, 193 odpowiedzi)

  37%

 • Bardzo dobrze (22%, 114 odpowiedzi)

  22%

Wszystkie odpowiedzi: 519

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia możliwość identyfikacji pielęgniarek (identyfikator na odzieży)?

 • Nie dotyczy (8%, 42 odpowiedzi)

  8%

 • Bardzo źle (5%, 28 odpowiedzi)

  5%

 • Źle (10%, 50 odpowiedzi)

  10%

 • Średnio (24%, 126 odpowiedzi)

  24%

 • Dobrze (35%, 184 odpowiedzi)

  35%

 • Bardzo dobrze (17%, 91 odpowiedzi)

  17%

Wszystkie odpowiedzi: 521

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia zapewnienie intymności i poszanowania godności podczas wykonywanych czynności przez pielęgniarkę?

 • Nie dotyczy (4%, 21 odpowiedzi)

  4%

 • Bardzo źle (5%, 28 odpowiedzi)

  5%

 • Źle (6%, 33 odpowiedzi)

  6%

 • Średnio (25%, 129 odpowiedzi)

  25%

 • Dobrze (41%, 213 odpowiedzi)

  41%

 • Bardzo dobrze (18%, 96 odpowiedzi)

  18%

Wszystkie odpowiedzi: 520

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia informowanie i wyjaśnianie wykonywanych czynności przez pielęgniarkę?

 • Nie dotyczy (4%, 20 odpowiedzi)

  4%

 • Bardzo źle (5%, 26 odpowiedzi)

  5%

 • Źle (9%, 49 odpowiedzi)

  9%

 • Średnio (24%, 124 odpowiedzi)

  24%

 • Dobrze (41%, 211 odpowiedzi)

  41%

 • Bardzo dobrze (17%, 89 odpowiedzi)

  17%

Wszystkie odpowiedzi: 519

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Czy w trakcie wizyty pielęgniarka uzyskała Pani/Pana zgodę na obecność osób trzecich (rodziny, pracowników, stażystów itp.)?

 • Nie dotyczy (54%, 278 odpowiedzi)

  54%

 • Nie (30%, 157 odpowiedzi)

  30%

 • Tak (16%, 84 odpowiedzi)

  16%

Wszystkie odpowiedzi: 519

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani ocenia uprzejmość i kulturę osobistą położnej?

 • Nie dotyczy (45%, 234 odpowiedzi)

  45%

 • Bardzo źle (1%, 7 odpowiedzi)

  1%

 • Źle (2%, 8 odpowiedzi)

  2%

 • Średnio (5%, 26 odpowiedzi)

  5%

 • Dobrze (15%, 77 odpowiedzi)

  15%

 • Bardzo dobrze (32%, 169 odpowiedzi)

  32%

Wszystkie odpowiedzi: 521

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani ocenia możliwość identyfikacji położnych (identyfikator na odzieży)?

 • Nie dotyczy (47%, 246 odpowiedzi)

  47%

 • Bardzo źle (2%, 9 odpowiedzi)

  2%

 • Źle (3%, 15 odpowiedzi)

  3%

 • Średnio (8%, 44 odpowiedzi)

  8%

 • Dobrze (17%, 88 odpowiedzi)

  17%

 • Bardzo dobrze (23%, 117 odpowiedzi)

  23%

Wszystkie odpowiedzi: 519

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani ocenia zapewnienie intymności i poszanowania godności podczas wykonywanych czynności przez położną?

 • Nie dotyczy (47%, 246 odpowiedzi)

  47%

 • Bardzo źle (1%, 6 odpowiedzi)

  1%

 • Źle (2%, 11 odpowiedzi)

  2%

 • Średnio (7%, 35 odpowiedzi)

  7%

 • Dobrze (15%, 80 odpowiedzi)

  15%

 • Bardzo dobrze (27%, 142 odpowiedzi)

  27%

Wszystkie odpowiedzi: 520

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani ocenia informowanie i wyjaśnianie wykonywanych czynności przez położną?

 • Nie dotyczy (48%, 247 odpowiedzi)

  48%

 • Bardzo źle (2%, 8 odpowiedzi)

  2%

 • Źle (2%, 8 odpowiedzi)

  2%

 • Średnio (5%, 28 odpowiedzi)

  5%

 • Dobrze (17%, 90 odpowiedzi)

  17%

 • Bardzo dobrze (27%, 139 odpowiedzi)

  27%

Wszystkie odpowiedzi: 520

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Czy w trakcie wizyty położna uzyskała Pani/Pana zgodę na obecność osób trzecich (rodziny, pracowników, stażystów itp.)?

 • Nie dotyczy (71%, 371 odpowiedzi)

  71%

 • Nie (15%, 79 odpowiedzi)

  15%

 • Tak (13%, 70 odpowiedzi)

  13%

Wszystkie odpowiedzi: 520

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Czy poleciłaby/by Pani/Pan usługi świadczone w jednostce swojej rodzinie/znajomym?

 • Nie (74%, 383 odpowiedzi)

  74%

 • Tak (26%, 137 odpowiedzi)

  26%

Wszystkie odpowiedzi: 520

odpowiedź

Loading ... Loading ...
keyboard_arrow_up