NASZA MISJA

Receptą na zdrowie - wspólne działanie

Ankieta wyniki

Płeć

 • Mężczyzna (24%, 117 odpowiedzi)

  24%

 • Kobieta (76%, 366 odpowiedzi)

  76%

Wszystkie odpowiedzi: 483

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Wiek

 • powyżej 60lat (6%, 31 odpowiedzi)

  6%

 • 46-60 lat (13%, 62 odpowiedzi)

  13%

 • 31-45 lat (44%, 213 odpowiedzi)

  44%

 • 19-30 lat (34%, 165 odpowiedzi)

  34%

 • 16-18 lat (3%, 15 odpowiedzi)

  3%

Wszystkie odpowiedzi: 486

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Miejsce zamieszkania

 • Wieś (38%, 186 odpowiedzi)

  38%

 • Miasto (62%, 299 odpowiedzi)

  62%

Wszystkie odpowiedzi: 485

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Wykształcenie

 • Podstawowe (5%, 25 odpowiedzi)

  5%

 • Średnie (60%, 289 odpowiedzi)

  60%

 • Wyższe (35%, 170 odpowiedzi)

  35%

Wszystkie odpowiedzi: 484

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Której, z poniżej wymienionych jednostek dotyczy Pani/Pana ocena?

 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grabownie Wielkim 112 (1%, 5 odpowiedzi)

  1%

 • Wiejski Ośrodek Zdrowia ul. Rynek 18 w Goszczu (1%, 4 odpowiedzi)

  1%

 • Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna ul. Ludwika Waryńskiego 10 w Twardogórze (98%, 476 odpowiedzi)

  98%

Wszystkie odpowiedzi: 485

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia uprzejmość i kulturę osobistą pracowników rejestracji?

 • Nie dotyczy (0%, 2 odpowiedzi)

  0%

 • Bardzo źle (11%, 52 odpowiedzi)

  11%

 • Źle (13%, 64 odpowiedzi)

  13%

 • Średnio (33%, 159 odpowiedzi)

  33%

 • Dobrze (29%, 140 odpowiedzi)

  29%

 • Bardzo dobrze (14%, 68 odpowiedzi)

  14%

Wszystkie odpowiedzi: 485

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia gotowość do udzielenia pomocy/informacji ze strony pracowników rejestracji ?

 • Nie dotyczy (0%, 1 odpowiedzi)

  0%

 • Bardzo źle (13%, 65 odpowiedzi)

  13%

 • Źle (21%, 100 odpowiedzi)

  21%

 • Średnio (29%, 142 odpowiedzi)

  29%

 • Dobrze (23%, 111 odpowiedzi)

  23%

 • Bardzo dobrze (13%, 65 odpowiedzi)

  13%

Wszystkie odpowiedzi: 484

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia uprzejmość i kulturę osobistą lekarza?

 • Nie dotyczy (1%, 4 odpowiedzi)

  1%

 • Bardzo źle (9%, 42 odpowiedzi)

  9%

 • Źle (14%, 67 odpowiedzi)

  14%

 • Średnio (36%, 172 odpowiedzi)

  36%

 • Dobrze (32%, 154 odpowiedzi)

  32%

 • Bardzo dobrze (9%, 45 odpowiedzi)

  9%

Wszystkie odpowiedzi: 484

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia możliwość identyfikacji lekarzy (identyfikator na odzieży)?

 • Nie dotyczy (8%, 41 odpowiedzi)

  8%

 • Bardzo źle (7%, 36 odpowiedzi)

  7%

 • Źle (16%, 77 odpowiedzi)

  16%

 • Średnio (28%, 134 odpowiedzi)

  28%

 • Dobrze (29%, 140 odpowiedzi)

  29%

 • Bardzo dobrze (12%, 57 odpowiedzi)

  12%

Wszystkie odpowiedzi: 485

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia zrozumiałość i przekazanie wyczerpujących informacji na temat stanu zdrowia przez lekarza?

 • Nie dotyczy (1%, 5 odpowiedzi)

  1%

 • Bardzo źle (8%, 41 odpowiedzi)

  8%

 • Źle (18%, 88 odpowiedzi)

  18%

 • Średnio (38%, 187 odpowiedzi)

  38%

 • Dobrze (24%, 118 odpowiedzi)

  24%

 • Bardzo dobrze (10%, 47 odpowiedzi)

  10%

Wszystkie odpowiedzi: 486

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia zrozumiałość i przekazanie wyczerpujących informacji na temat sposobu leczenia?

 • Nie dotyczy (1%, 4 odpowiedzi)

  1%

 • Bardzo źle (8%, 39 odpowiedzi)

  8%

 • Źle (14%, 70 odpowiedzi)

  14%

 • Średnio (41%, 197 odpowiedzi)

  41%

 • Dobrze (27%, 132 odpowiedzi)

  27%

 • Bardzo dobrze (9%, 43 odpowiedzi)

  9%

Wszystkie odpowiedzi: 485

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia zrozumiałość i przekazanie wyczerpujących informacji na temat ryzyka, możliwych powikłań zaproponowanego leczenia?

 • Nie dotyczy (3%, 13 odpowiedzi)

  3%

 • Bardzo źle (13%, 61 odpowiedzi)

  13%

 • Źle (22%, 109 odpowiedzi)

  22%

 • Średnio (35%, 171 odpowiedzi)

  35%

 • Dobrze (20%, 99 odpowiedzi)

  20%

 • Bardzo dobrze (7%, 32 odpowiedzi)

  7%

Wszystkie odpowiedzi: 485

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia zapewnienie intymności i poszanowania godności podczas wizyty lekarskiej?

 • Nie dotyczy (2%, 9 odpowiedzi)

  2%

 • Bardzo źle (6%, 28 odpowiedzi)

  6%

 • Źle (11%, 52 odpowiedzi)

  11%

 • Średnio (26%, 128 odpowiedzi)

  26%

 • Dobrze (40%, 193 odpowiedzi)

  40%

 • Bardzo dobrze (15%, 75 odpowiedzi)

  15%

Wszystkie odpowiedzi: 485

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Czy w trakcie wizyty lekarz uzyskał Pani/Pana zgodę na obecność osób trzecich (rodziny, pracowników, stażystów itp.)?

 • Nie dotyczy (51%, 249 odpowiedzi)

  51%

 • Nie (35%, 169 odpowiedzi)

  35%

 • Tak (14%, 67 odpowiedzi)

  14%

Wszystkie odpowiedzi: 485

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia uprzejmość i kulturę osobistą pielęgniarki?

 • Nie dotyczy (1%, 3 odpowiedzi)

  1%

 • Bardzo źle (6%, 27 odpowiedzi)

  6%

 • Źle (8%, 38 odpowiedzi)

  8%

 • Średnio (26%, 128 odpowiedzi)

  26%

 • Dobrze (38%, 182 odpowiedzi)

  38%

 • Bardzo dobrze (22%, 106 odpowiedzi)

  22%

Wszystkie odpowiedzi: 484

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia możliwość identyfikacji pielęgniarek (identyfikator na odzieży)?

 • Nie dotyczy (8%, 37 odpowiedzi)

  8%

 • Bardzo źle (5%, 26 odpowiedzi)

  5%

 • Źle (9%, 46 odpowiedzi)

  9%

 • Średnio (25%, 121 odpowiedzi)

  25%

 • Dobrze (36%, 174 odpowiedzi)

  36%

 • Bardzo dobrze (17%, 82 odpowiedzi)

  17%

Wszystkie odpowiedzi: 486

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia zapewnienie intymności i poszanowania godności podczas wykonywanych czynności przez pielęgniarkę?

 • Nie dotyczy (4%, 20 odpowiedzi)

  4%

 • Bardzo źle (5%, 25 odpowiedzi)

  5%

 • Źle (7%, 32 odpowiedzi)

  7%

 • Średnio (24%, 118 odpowiedzi)

  24%

 • Dobrze (41%, 201 odpowiedzi)

  41%

 • Bardzo dobrze (18%, 89 odpowiedzi)

  18%

Wszystkie odpowiedzi: 485

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia informowanie i wyjaśnianie wykonywanych czynności przez pielęgniarkę?

 • Nie dotyczy (4%, 19 odpowiedzi)

  4%

 • Bardzo źle (5%, 24 odpowiedzi)

  5%

 • Źle (10%, 47 odpowiedzi)

  10%

 • Średnio (23%, 113 odpowiedzi)

  23%

 • Dobrze (41%, 199 odpowiedzi)

  41%

 • Bardzo dobrze (17%, 82 odpowiedzi)

  17%

Wszystkie odpowiedzi: 484

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Czy w trakcie wizyty pielęgniarka uzyskała Pani/Pana zgodę na obecność osób trzecich (rodziny, pracowników, stażystów itp.)?

 • Nie dotyczy (54%, 259 odpowiedzi)

  54%

 • Nie (31%, 148 odpowiedzi)

  31%

 • Tak (16%, 77 odpowiedzi)

  16%

Wszystkie odpowiedzi: 484

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani ocenia uprzejmość i kulturę osobistą położnej?

 • Nie dotyczy (45%, 220 odpowiedzi)

  45%

 • Bardzo źle (1%, 7 odpowiedzi)

  1%

 • Źle (1%, 6 odpowiedzi)

  1%

 • Średnio (5%, 25 odpowiedzi)

  5%

 • Dobrze (15%, 71 odpowiedzi)

  15%

 • Bardzo dobrze (32%, 157 odpowiedzi)

  32%

Wszystkie odpowiedzi: 486

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani ocenia możliwość identyfikacji położnych (identyfikator na odzieży)?

 • Nie dotyczy (48%, 230 odpowiedzi)

  48%

 • Bardzo źle (2%, 8 odpowiedzi)

  2%

 • Źle (3%, 13 odpowiedzi)

  3%

 • Średnio (9%, 42 odpowiedzi)

  9%

 • Dobrze (18%, 85 odpowiedzi)

  18%

 • Bardzo dobrze (22%, 106 odpowiedzi)

  22%

Wszystkie odpowiedzi: 484

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani ocenia zapewnienie intymności i poszanowania godności podczas wykonywanych czynności przez położną?

 • Nie dotyczy (48%, 231 odpowiedzi)

  48%

 • Bardzo źle (1%, 5 odpowiedzi)

  1%

 • Źle (2%, 10 odpowiedzi)

  2%

 • Średnio (7%, 34 odpowiedzi)

  7%

 • Dobrze (15%, 71 odpowiedzi)

  15%

 • Bardzo dobrze (28%, 134 odpowiedzi)

  28%

Wszystkie odpowiedzi: 485

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Jak Pani ocenia informowanie i wyjaśnianie wykonywanych czynności przez położną?

 • Nie dotyczy (48%, 232 odpowiedzi)

  48%

 • Bardzo źle (1%, 7 odpowiedzi)

  1%

 • Źle (1%, 7 odpowiedzi)

  1%

 • Średnio (6%, 27 odpowiedzi)

  6%

 • Dobrze (17%, 83 odpowiedzi)

  17%

 • Bardzo dobrze (27%, 129 odpowiedzi)

  27%

Wszystkie odpowiedzi: 485

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Czy w trakcie wizyty położna uzyskała Pani/Pana zgodę na obecność osób trzecich (rodziny, pracowników, stażystów itp.)?

 • Nie dotyczy (71%, 345 odpowiedzi)

  71%

 • Nie (15%, 73 odpowiedzi)

  15%

 • Tak (14%, 67 odpowiedzi)

  14%

Wszystkie odpowiedzi: 485

odpowiedź

Loading ... Loading ...

Czy poleciłaby/by Pani/Pan usługi świadczone w jednostce swojej rodzinie/znajomym?

 • Nie (74%, 357 odpowiedzi)

  74%

 • Tak (26%, 128 odpowiedzi)

  26%

Wszystkie odpowiedzi: 485

odpowiedź

Loading ... Loading ...
keyboard_arrow_up