NASZA MISJA

Receptą na zdrowie - wspólne działanie

Przyjmują:
 • Koordynator promocji zdrowia i profilaktyki chorób – Katarzyna Nowak – pielęgniarka

Ze względu na sytuację epidemiologiczną. zawiesza się do odwołania:

 1. Możliwość osobistego składania wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej; Wniosek, można składać:
 1. telefonicznie – pod numerem telefonu 71 3150573 w godzinach 8:00 – 15:00,
 2. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: szpzoz@przychodnia.twardogora.pl,
 3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: SZPZOZ w Twardogórze, ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra,
 4. za pośrednictwem platformy ePUAP – SPZOZTWARDOGÓRA
 1. Rejestrację osobistą.

Jak się zachować kiedy mam objawy COVID-19? Co zrobić jak dowiedziałem/am się o dodatnim wyniku?

Jeśli masz objawy infekcji m.in.: gorączkę, kaszel, odczuwasz duszność lub straciłeś węch lub smak i podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem (wirusem SARS-CoV-2), nie idź do pracy,  pozostań w domu i umów telefonicznie termin teleporady lub porady u lekarza POZ.

Adres POZ możesz sprawdzić na stronie: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ.

Jeżeli lekarz POZ skieruje Cię na test, zawiadom pracodawcę. Za okres nieobecności w pracy i samoizolacji w domu w oczekiwaniu na wynik otrzymasz zwolnienie lekarskie.

Badanie możesz wykonać w punkcie, w którym zostanie Ci pobrany wymaz z nosogardła. Listę punktów znajdziesz pod adresem:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Jeśli nie możesz samodzielnie dojechać do punktu mobilnego, poinformuj lekarza - zleci w systemie, aby przyjechała do ciebie karetka wymazowa.

Informacja o dodatnim wyniku badania zostanie zamieszczona przez laboratorium w systemie EWP, dostępnym dla zaangażowanych podmiotów, w tym Policji, służb sanitarnych. Wynik badania będzie również dostępny dla Twojego lekarza POZ w aplikacji gabinet.gov.pl oraz dla Ciebie na Internetowym Koncie Pacjenta (instrukcję założenia konta znajdziesz tutaj https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta).

Lekarz POZ poinformuje Cię o wyniku badania. W przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony lekarza POZ, skontaktuj się z przychodnią, w której zlecono Ci badanie.

Jeśli robiłeś badanie komercyjnie bez skierowania od lekarza POZ, a wynik jest dodatni to nie wychodź z domu. Umów telefonicznie termin teleporady u lekarza POZ.

Lekarz POZ zadecyduje czy powinieneś dochodzić do zdrowia w domu czy też twój stan wymaga leczenia w warunkach szpitalnych i zostaniesz skierowany do szpitala. W przypadku, gdy nie masz warunków do odbywania izolacji w warunkach domowych, lekarz może skierować Cię do izolatorium.

Jeżeli lekarz skierował Cię do odbywania izolacji w warunkach domowych, to przekaże tę informację systemem gabinet.gov.pl do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jeśli jesteś osobą pracującą powinieneś otrzymać również zwolnienie lekarskie.

Po pojawieniu się tej informacji w systemie, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna rozpoczyna procedurę:

 • zostaniesz poproszony o sporządzenie listy osób, z którymi ostatnio kontaktowałeś się – Inspekcja Sanitarna przeprowadzi wywiad i rozpocznie  dochodzenie epidemiologiczne,

 • możesz zostać poproszony o odpowiedzi na inne ważne w dochodzeniu pytania.

Jeśli potrzebujesz kontaktu do stacji sanitarno - epidemiologicznej zadzwoń na infolinię: +48 22 25 00 115.

Na osoby, z którymi miałeś kontakt może zostać nałożona 10-dniowa kwarantanna, jeżeli charakter tego kontaktu niósł ryzyko przeniesienia zakażenia (tzw. bliski kontakt). Pozostałe osoby z kontaktu zostaną objęte nadzorem epidemiologicznym. Natomiast w każdym przypadku odbywania przez Ciebie izolacji w domu, kwarantanną zostaną objęte osoby, które z Tobą zamieszkują – jeśli są zatrudnione powinny złożyć pracodawcy oświadczenie, że przebywają w kwarantannie co usprawiedliwi ich nieobecność w pracy i pozwoli ustalić zasady wykonywania telepracy lub gdy jest to niemożliwe będzie podstawą do wypłacenia zasiłku chorobowego. W przypadku wątpliwości ze strony pracodawcy może on zweryfikować informację o kwarantannie w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Konieczne jest zainstalowanie aplikacji „Kwarantanna domowa” - aplikację pobierzesz z App Store lub Google Play, po jej zainstalowaniu zarejestruj się za pomocą numeru telefonu.

Po 10 dniach, jeżeli nie masz objawów, zostajesz automatycznie zwolniony z  izolacji domowej. Jeśli objawy utrzymują się - poinformuj lekarza. Lekarz podejmie decyzję o dalszym postępowaniu wobec Ciebie.

Przestrzegaj zasad związanych z odbywaniem izolacji i zadbaj, aby przestrzegały ich osoby, które z tobą mieszkają i są skierowane do izolacji (w przypadku wyniku dodatniego) lub kwarantanny (w przypadku bliskiego kontaktu z osobą dodatnią).

W przypadku pojawienia się niepokojących objawów niezbędny jest kontakt z pogotowiem ratunkowym, zadzwoń na numer 999 lub 112, poinformuj o tym, że jesteś na izolacji domowej lub kwarantannie.

Źródło: GIS
Szczepienia przeciw COVID-19

Jeżeli jest już Twój etap rejestracji masz nast. możliwości zapisania się na szczepienie:

 1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989

Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego;

 1. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień.

Mapa i dane kontaktowe punktów szczepień dostępne są na stronie:gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien

Punkt szczepień w Twardogórze: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze przy ulicy Ludwika Waryńskiego 10 nr tel.(71) 3158009 i 725206444 od 08:00 do 15:00;

 1. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na stronie: pacjent.gov.pl

 2. Wyślij SMS na numer 664 908 556

Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.

Jeżeli w Twojej okolicy nie ma dostępnego terminu - wypełnij formularz zgłoszenia;
 1. Wypełnij prosty formularz (podaj imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, kod pocztowy i opcjonalnie numer telefonu);

 2. Na adres e-mail, który podałeś w formularzu, otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia;

 3. Wejdź na swoją pocztę i kliknij w link - Twój formularz zostanie zatwierdzony i zapisany w systemie;

 4. Kiedy ruszy rejestracja na szczepienia dla Twojej grupy, dostaniesz wiadomość e-mail z informacją, że masz już wystawione e-skierowanie;

 5. Wtedy będziesz mógł się zarejestrować na konkretny termin.

Ważne! Zgłoszenie chęci szczepienia nie jest rejestracją na szczepienie.

Aktualizacja: 2021-01-26
Szanowni Państwo, nasi drodzy Pacjenci.

Panująca pandemia, zmusiła nas, by uczynić teleporadę dominującą formą naszych kontaktów.

Nasze działania mają tylko jeden cel: zminimalizować liczbę ofiar pandemii i zadbać o wszystkich, ograniczając do minimum zbędne ryzyko.

W uzasadnionych medycznie sytuacjach spotkamy się z wami osobiście. Zawsze decyduje o tym lekarz POZ podczas teleporady.

Każdy pacjent odwiedzający osobiście poradnię winien mieć:

 • zabezpieczone usta i nos maseczką;
 • odkażone ręce;
 • zmierzoną temperaturę;
 • wypełnione oświadczenie o stanie zdrowia, czyli braku objawów takich jak: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu, zaburzenia smaku oraz oświadczenie o przestrzeganiu zasady ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa, tj. o braku kontaktu z osobą/osobami z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem zakażenia SARS-CoV-2.
Ankieta dla Pacjenta - TRIAGE w kierunku COVID-19

Informujemy, iż z uwagi na konieczność zachowania procedur bezpieczeństwa, związanych z sytuacją epidemiczną COVID-19, przed udzieleniem porady w poradniach i wykonaniem badania w gabinetach diagnostycznych, wprowadzamy obowiązek wypełnienia ankiety przez zgłaszającego się do jednostki pacjenta.

W celu przyspieszenia procedury TRIAGE i ograniczenia kolejek pacjentów, udostępniamy ankietę w pliku gotowym do wydruku  (Ankieta COVID) - dla osób, które mogą wydrukować ją wcześniej i wypełnić przed przyjściem do jednostki.

Ankietę należy wypełnić czytelnie, podając wymagane dane osobowe i informacje dotyczące stanu zdrowia - z wyjątkiem pomiaru temperatury, której wysokość zostanie zmierzona na miejscu i odnotowana w ankiecie przez personel medyczny.

Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ za pomocą gabinet.gov.pl (Aktualne wytyczne dotyczące POZ)

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 w czasie trwania pandemii/epidemii. (postępowanie z odpadami)

DOMOWA OPIEKA MEDYCZNA WSPARCIE W SAMODZIELNEJ REHABILITACJI PO PRZEBYCIU CHOROBY ZWIĄZANEJ Z COVID-19
keyboard_arrow_up