Deklaracja dostępności


I. Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Dostępność strony internetowej – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze posiada stronę internetową zgodną z wymogami WCAG 2.1 (z uwzględnieniem poziomu AA) zawierającą wszystkie informacje kluczowe dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami, w tym co najmniej o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz procedurach dedykowanych osobom ze szczególnymi potrzebami. Informacje są podane w postaci tekstu odczytywanego maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (Easy to Read)

  • Nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo ze względu na rodzaj dokumentu (np. skany, dokumenty bez struktury).
  • Nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronie są dostępne cyfrowo,
  • Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Wersję kontrastową,
  • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • Widoczny fokus,
  • Wyróżnienie odnośników.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia: 31.08.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona nie wykorzystuje dedykowanych skrótów klawiszowych, działają tylko te wbudowane w przeglądarkę internetową.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynator ds. dostępności Marcin Badowski dostepnosc@przychodnia.twardogora.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 71 315 80 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna budynków Samodzielnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Budynek A, ul. Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
Do budynku prowadzą 3 wejścia: główne, D1 „Poradnia dzieci zdrowych”, D „Poradnia dzieci chorych” (od strony parkingu).
Wejście do budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami jest możliwe poprzez skorzystanie z wejścia od strony parkingu przy pomocy schodołazu lub windy , w której klawisze oznaczone są alfabetem Braille’a, zapewniającej dostęp do budynku na wszystkich kondygnacjach.
W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością oznaczona tablicą Braille’a
Rejestracja znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia głównego. Dostęp do rejestracji jest możliwy również od wejścia D „Poradnia dzieci chorych” (od strony parkingu).
Przy wejściu głównym oraz na parkingu z tyłu budynku wyznaczono łącznie 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku A zainstalowana jest pętla indukcyjna.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek B, Ul. Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
Do budynku prowadzi jedno wejście. W budynku nie znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Goszczu, Goszcz, ul. Rynek 18, 56-416 Twardogóra
Do budynku prowadzi jedno wejście. Przy schodach zamontowana jest pochylnia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.
W budynku zamontowana jest pętla indukcyjna.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grabownie Wielkim, Grabowno Wielkie 112, 56-416 Twardogóra
Do budynku prowadzi jedno wejście. Przy schodach zamontowana jest pochylnia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.
W budynku zamontowana jest pętla indukcyjna.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

II. Procedura zapewnienia przyjaznej obsługi osobom ze szczególnymi potrzebami pobierz

III. Procedura dotycząca zapewnienia dostępności podmiotu publicznego osobom ze szczególnymi potrzebamipobierz

IV. Wniosek o zapewnienie dostępności pobierz

V. Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów ze szczególnymi potrzebami pobierz