Laboratorium


Pobieranie materiału do badań
od poniedziałku do piątku
8:00 – 9:30

Wyniki
od poniedziałku do piątku
od 14:00 do 15:30

HARMONOGRAM

Przyjmują:

 • Grażyna Gąsior – starszy laborant diagnostyki laboratoryjnej
 • Jolanta Łukasik – technik analityki medycznej

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

Przygotowanie pacjenta do badania moczu

Przygotowanie:
Przed planowanym badaniem moczu Pacjent powinien zaopatrzyć się w jednorazowy pojemnik do badania moczu (dostępny w aptece lub laboratorium). Należy pamiętać, że w przypadku wykonywania badań bakteriologicznych, pojemnik musi być jałowy.
Przed pobraniem moczu do badań laboratoryjnych Pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego.
Co najmniej jeden dzień przed planowanym pobraniem moczu do badań laboratoryjnych zaleca się zachowanie abstynencji płciowej.
Nie zaleca się pobierania moczu do badań laboratoryjnych w trakcie krwawienia miesięcznego oraz 2-3 dni przed i po menstruacji.
W przypadku wykonywania badania moczu u dzieci dopuszcza się pobieranie materiału do specjalnych woreczków (dostępne w aptece).
Mocz do badań laboratoryjnych powinien być pobrany z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad higieny (po dokładnym umyciu zewnętrznych narządów płciowych przy użyciu ciepłej wody i mydła). Nie należy stosować w tym celu specjalnych środków dezynfekcyjnych i odkażających.
Laboratorium nie przyjmuje do badań moczu pobranego do innych pojemników (słoiki, butelki itp.)
Pobieranie moczu do badania ogólnego:
Do badania ogólnego należy przynieść pierwszą, poranną próbkę moczu.
Mocz należy pobrać z tzw. środkowego strumienia: pierwszą porcje moczu należy oddać do toalety, następnie porcję około 50 ml oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika, końcową porcję moczu należy oddać do toalety. Pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem i imieniem.
Mocz dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.
Istnieje możliwość wykonania badań laboratoryjnych z próbek moczu pobranych w innych porach dnia, w tych przypadkach interpretacja wyników powinna uwzględniać godzinę pobrania oraz sposób przygotowania pacjenta do badań.

Przygotowanie do badania dobowej zbiórki moczu

Przed wykonaniem badania Pacjent powinien zaopatrzyć się w plastikowy pojemnik z podziałką o objętości 2-3 litry oraz jednorazowy pojemnik do badania ogólnego moczu.
Pobieranie moczu ze zbiórki dobowej:
Zbiórkę moczu należy rozpocząć rano (np. o godzinie 7:00), a zakończyć następnego dnia o tej samej godzinie.
Pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety.
Kolejne porcje moczu łącznie z pierwszą poranną porcją pobraną następnego dnia oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika.
Podczas całego okresu zbiórki pojemnik z moczem należy przechowywać w chłodnym miejscu.
Po zakończeniu zbiórki zebrany do pojemnika mocz dokładnie wymieszać i zmierzyć jego objętość.
Porcję moczu o objętości ok. 50 ml przelać do pojemnika na badanie ogólne moczu.
Pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem i imieniem.
Na pojemniku zanotować całkowitą objętość moczu (w mililitrach).
Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.

Przygotowanie pacjenta do badania krwi

Uwagi ogólne:
Na pobranie krwi należy zgłosić się rano, najlepiej między godziną 8:00 a 10:00. W przypadku badań pilnych i/ lub na zlecenie lekarza dopuszcza się możliwość pobrania krwi w innych porach dnia.
Pacjent powinien być na czczo tzn. minimum 8-10 godzin po ostatnim posiłku .
Krew powinna być pobrana po kilkuminutowym odpoczynku, należy unikać wysiłku fizycznego.

Szczególną uwagę prosimy zwrócic na badania wymagające specjalnego przygotowania do pobrania krwi

  • Badanie cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, cholesterolu LDL i trójglicerydów (LIPIDOGRAM):
   Zalecane jest, aby w okresie 1-2 tygodni poprzedzających badanie stosować normalną, zrównoważoną dietę i nie stosować głodówek.
   Na 2-3 dni przed badaniem należy wstrzymać się od spożycia alkoholu.
   W dniu poprzedzającym badanie ostatni posiłek (lekko strawna kolacja) powinien być przyjęty około godziny 18:00.
   W dniu badania Pacjent powinien być na czczo.
  • Doustny test tolerancji glukozy OGTT (krzywa cukrowa):
   Przygotowanie:
   Krew do badania pobiera się dwukrotnie: na czczo i po 120 minutach od podania roztworu 75 g glukozy.
   Po pierwszym pobraniu krwi Pacjent otrzymuje roztwór glukozy, który należy wypić w ciągu 5 minut.
   Po dwóch godzinach od podania glukozy pobiera się krew po raz drugi.
   W trakcie trwania testu należy powstrzymać się od przyjmowania posiłków i napojów oraz palenia papierosów.

PACJENCI, KTÓRZY WYKONUJĄ KRZYWĄ CUKROWĄ, PRZYJMOWANI SĄ POZA KOLEJNOŚCIĄ.

Przygotowanie pacjenta do badania kału

Przed planowanym badaniem kału Pacjent powinien zaopatrzyć się w plastikowy, jednorazowy pojemnik z łopatką (dostępny w aptekach).
Przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy.
Pobieranie kału do badań laboratoryjnych:
Świeży kał pobiera się z kilku miejsc za pomocą łopatki do pojemnika, w ilości odpowiadającej wielkości orzecha włoskiego.
Należy unikać zanieczyszczenia materiału moczem oraz środkami chemicznymi używanymi do dezynfekcji toalet.
Pojemnik należy szczelnie zamknąć, podpisać nazwiskiem i imieniem.
Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.
Jeżeli nie ma możliwości dostarczenia materiału do laboratorium bezpośrednio po pobraniu należy materiał przechować w temperaturze lodówki- jednak nie dłużej niż 24 godziny.
Kał na badanie parazytologiczne pobiera się 3-krotnie w odstępach 3-5 dniowych. Zaleca się pobieranie nie wcześniej niż 2 tygodnie po zakończeniu kuracji antybiotykowej. Do defekacji nie używać czopków.
Pobranie kału na krew utajoną nie wymaga zastosowania diety. Nie należy pobierać w czasie menstruacji. Alkohol, aspiryna i inne leki spożyte w nadmiarze w ciągu 48 godzin przed badaniem mogą dawać fałszywie dodatnie wyniki.
Laboratorium nie przyjmuje do badań kału pobranego do innych pojemników (słoiki, butelki itp.).

Przygotowanie pacjenta do badań mikrobiologicznych

MOCZ NA POSIEW
Mocz na badanie bakteriologiczne należy pobrać rano, po spoczynku nocnym, przestrzegając podanych niżej zasad:
mocz pobrać do jałowego kubeczka,
przy otwieraniu i zamykaniu pojemnika oraz pobieraniu moczu nie dotykać wewnętrznych ścianek pojemnika i pokrywki,
pojemnik musi być czytelnie opisany imieniem i nazwiskiem pacjenta, od którego pochodzi próbka do badania,
okolice cewki moczowej dokładnie umyć ciepłą wodą i wysuszyć,
pobierać należy mocz z tzw. środkowego strumienia, czyli po rozpoczęciu oddawania moczu pierwszą partię oddać do toalety, następnie kolejną do pojemnika w min. ¼ jego wysokości, odstawić pojemnik , oddać resztę moczu do toalety,
natychmiast po napełnieniu pojemnika zamknąć go, nie dotykając wewnętrznej części pokrywki,
w ciągu 2 godzin od pobrania dostarczyć mocz do laboratorium , jeśli nie jest to możliwe przechować w temperaturze 4°C (lodówka).

MATERIAŁY Z DRÓG ODDECHOWYCH ((wymaz z gardła, migdałków, nosa itp.)
Przygotowanie:
wymaz z gardła powinien zostać pobrany na czczo z rana. Nie należy myć zębów, gdyż niektóre z past stomatologicznych zawierają substancje p/bakteryjne, co może zafałszować wynik badania;
wymaz z nosa: pobieramy o każdej porze dnia, lecz nie należy stosować przed pobraniem wymazu środków p/bakteryjnych lub innych substancji (kropli, maści) do nosa co najmniej 2 godziny przed pobraniem wymazu.