NASZA MISJA

Receptą na zdrowie - wspólne działanie

Laboratorium

Pobieranie materiału do badań

od poniedziałku do piątku
8:00 – 9:30

Wyniki

od poniedziałku do piątku
od 14:00 do 15:30

online – e-Laboratorium

Harmonogram

Przyjmują:
 • mgr inż. Marzena Czerniawska - diagnosta laboratoryjny, kierownik laboratorium analitycznego
 • Grażyna Gąsior - starszy laborant diagnostyki laboratoryjnej
 • Jolanta Łukasik - technik analityki medycznej
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Przygotowanie do badań

Przygotowanie pacjenta do badania moczu

Przygotowanie:
Przed planowanym badaniem moczu Pacjent powinien zaopatrzyć się w jednorazowy pojemnik do badania moczu (dostępny w aptece lub laboratorium). Należy pamiętać, że w przypadku wykonywania badań bakteriologicznych, pojemnik musi być jałowy.
Przed pobraniem moczu do badań laboratoryjnych Pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego.
Co najmniej jeden dzień przed planowanym pobraniem moczu do badań laboratoryjnych zaleca się zachowanie abstynencji płciowej.
Nie zaleca się pobierania moczu do badań laboratoryjnych w trakcie krwawienia miesięcznego oraz 2-3 dni przed i po menstruacji.
W przypadku wykonywania badania moczu u dzieci dopuszcza się pobieranie materiału do specjalnych woreczków (dostępne w aptece).
Mocz do badań laboratoryjnych powinien być pobrany z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad higieny (po dokładnym umyciu zewnętrznych narządów płciowych przy użyciu ciepłej wody i mydła). Nie należy stosować w tym celu specjalnych środków dezynfekcyjnych i odkażających.
Laboratorium nie przyjmuje do badań moczu pobranego do innych pojemników (słoiki, butelki itp.)
Pobieranie moczu do badania ogólnego:
Do badania ogólnego należy przynieść pierwszą, poranną próbkę moczu.
Mocz należy pobrać z tzw. środkowego strumienia: pierwszą porcje moczu należy oddać do toalety, następnie porcję około 50 ml oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika, końcową porcję moczu należy oddać do toalety. Pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem i imieniem.
Mocz dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.
Istnieje możliwość wykonania badań laboratoryjnych z próbek moczu pobranych w innych porach dnia, w tych przypadkach interpretacja wyników powinna uwzględniać godzinę pobrania oraz sposób przygotowania pacjenta do badań.

Przygotowanie do badania dobowej zbiórki moczu

Przed wykonaniem badania Pacjent powinien zaopatrzyć się w plastikowy pojemnik z podziałką o objętości 2-3 litry oraz jednorazowy pojemnik do badania ogólnego moczu.
Pobieranie moczu ze zbiórki dobowej:
Zbiórkę moczu należy rozpocząć rano (np. o godzinie 7:00), a zakończyć następnego dnia o tej samej godzinie.
Pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety.
Kolejne porcje moczu łącznie z pierwszą poranną porcją pobraną następnego dnia oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika.
Podczas całego okresu zbiórki pojemnik z moczem należy przechowywać w chłodnym miejscu.
Po zakończeniu zbiórki zebrany do pojemnika mocz dokładnie wymieszać i zmierzyć jego objętość.
Porcję moczu o objętości ok. 50 ml przelać do pojemnika na badanie ogólne moczu.
Pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem i imieniem.
Na pojemniku zanotować całkowitą objętość moczu (w mililitrach).
Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.

Przygotowanie pacjenta do badania krwi

Uwagi ogólne:
Na pobranie krwi należy zgłosić się rano, najlepiej między godziną 8:00 a 10:00. W przypadku badań pilnych i/ lub na zlecenie lekarza dopuszcza się możliwość pobrania krwi w innych porach dnia.
Pacjent powinien być na czczo tzn. minimum 8-10 godzin po ostatnim posiłku .
Krew powinna być pobrana po kilkuminutowym odpoczynku, należy unikać wysiłku fizycznego.
Szczególną uwagę prosimy zwrócic na badania wymagające specjalnego przygotowania do pobrania krwi

  • Badanie cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, cholesterolu LDL i trójglicerydów (LIPIDOGRAM):
   Zalecane jest, aby w okresie 1-2 tygodni poprzedzających badanie stosować normalną, zrównoważoną dietę i nie stosować głodówek.
   Na 2-3 dni przed badaniem należy wstrzymać się od spożycia alkoholu.
   W dniu poprzedzającym badanie ostatni posiłek (lekko strawna kolacja) powinien być przyjęty około godziny 18:00.
   W dniu badania Pacjent powinien być na czczo.
  • Doustny test tolerancji glukozy OGTT (krzywa cukrowa):
   Przygotowanie:
   Krew do badania pobiera się dwukrotnie: na czczo i po 120 minutach od podania roztworu 75 g glukozy.
   Po pierwszym pobraniu krwi Pacjent otrzymuje roztwór glukozy, który należy wypić w ciągu 5 minut.
   Po dwóch godzinach od podania glukozy pobiera się krew po raz drugi.
   W trakcie trwania testu należy powstrzymać się od przyjmowania posiłków i napojów oraz palenia papierosów.

PACJENCI, KTÓRZY WYKONUJĄ KRZYWĄ CUKROWĄ, PRZYJMOWANI SĄ POZA KOLEJNOŚCIĄ.

Przygotowanie pacjenta do badania kału

Przed planowanym badaniem kału Pacjent powinien zaopatrzyć się w plastikowy, jednorazowy pojemnik z łopatką (dostępny w aptekach).
Przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy.
Pobieranie kału do badań laboratoryjnych:
Świeży kał pobiera się z kilku miejsc za pomocą łopatki do pojemnika, w ilości odpowiadającej wielkości orzecha włoskiego.
Należy unikać zanieczyszczenia materiału moczem oraz środkami chemicznymi używanymi do dezynfekcji toalet.
Pojemnik należy szczelnie zamknąć, podpisać nazwiskiem i imieniem.
Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.
Jeżeli nie ma możliwości dostarczenia materiału do laboratorium bezpośrednio po pobraniu należy materiał przechować w temperaturze lodówki- jednak nie dłużej niż 24 godziny.
Kał na badanie parazytologiczne pobiera się 3-krotnie w odstępach 3-5 dniowych. Zaleca się pobieranie nie wcześniej niż 2 tygodnie po zakończeniu kuracji antybiotykowej. Do defekacji nie używać czopków.
Pobranie kału na krew utajoną nie wymaga zastosowania diety. Nie należy pobierać w czasie menstruacji. Alkohol, aspiryna i inne leki spożyte w nadmiarze w ciągu 48 godzin przed badaniem mogą dawać fałszywie dodatnie wyniki.
Laboratorium nie przyjmuje do badań kału pobranego do innych pojemników (słoiki, butelki itp.).

Przygotowanie pacjenta do badań mikrobiologicznych

MOCZ NA POSIEW
Mocz na badanie bakteriologiczne należy pobrać rano, po spoczynku nocnym, przestrzegając podanych niżej zasad:
mocz pobrać do jałowego kubeczka,
przy otwieraniu i zamykaniu pojemnika oraz pobieraniu moczu nie dotykać wewnętrznych ścianek pojemnika i pokrywki,
pojemnik musi być czytelnie opisany imieniem i nazwiskiem pacjenta, od którego pochodzi próbka do badania,
okolice cewki moczowej dokładnie umyć ciepłą wodą i wysuszyć,
pobierać należy mocz z tzw. środkowego strumienia, czyli po rozpoczęciu oddawania moczu pierwszą partię oddać do toalety, następnie kolejną do pojemnika w min. ¼ jego wysokości, odstawić pojemnik , oddać resztę moczu do toalety,
natychmiast po napełnieniu pojemnika zamknąć go, nie dotykając wewnętrznej części pokrywki,
w ciągu 2 godzin od pobrania dostarczyć mocz do laboratorium , jeśli nie jest to możliwe przechować w temperaturze 4°C (lodówka).
MATERIAŁY Z DRÓG ODDECHOWYCH ((wymaz z gardła, migdałków, nosa itp.)
Przygotowanie:
wymaz z gardła powinien zostać pobrany na czczo z rana. Nie należy myć zębów, gdyż niektóre z past stomatologicznych zawierają substancje p/bakteryjne, co może zafałszować wynik badania;
wymaz z nosa: pobieramy o każdej porze dnia, lecz nie należy stosować przed pobraniem wymazu środków p/bakteryjnych lub innych substancji (kropli, maści) do nosa co najmniej 2 godziny przed pobraniem wymazu.

Cennik

Diagnostyka laboratoryjna
Lp. laboratorium Cena brutto PLN
1 17-0H PROGESTERON 43
2 ACTH 38
3 AFP 27
4 ALAT 7
5 ALBUMINY 7
6 ALDOSTERON 72
7 AMA 58
8 AMYLAZA 7
9 AMYLAZA W MOCZU 7
10 ANA 45
11 ANA PROFIL 1 110
12 ANA PROFIL 3 120
13 ANCA 57
14 ANDROSTENDION 63
15 ANTY HBS ,HBV 33
16 ANTY HCV 47
17 ANTY HIV 27
18 ANTY TG 33
19 ANTY TPO 33
20 AP 9
21 APTT 10
22 ASO 8
23 ASPAT 7
24 B2 MIKROGLOBULINA 37
25 BETA HCG 35
26 BIAŁKO CAŁKOWITE 7
27 BIAŁKOMOCZ DOBOWY 7
28 BILIRUBINA BEZPOSREDNIA 8
29 BILIRUBINA CAŁKOWITA 8
30 BORDETELLA PERTUSIS IGA 47
31 BORDETELLA PERTUSIS IGG 47
32 BORDETELLA PERTUSIS IGM 47
33 BORELIOZA IGG 37
34 BORELIOZA IGG WB 150
35 BORELIOZA IGM 37
36 BORELIOZA IGM WB 150
37 CA - 125 33
38 CA – 15.3 33
39 CA - 19.9 33
40 CA – 72.4 38
41 CCP 74
42 CEA 33
43 CERULOPLAZMINA 43
44 CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGA 47
45 CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG 43
46 CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM 43
47 CHLAMYDIA PNEUMONIAE - WYMAZ 80
48 CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGA 47
49 CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG 43
50 CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM 43
51 CHLAMYDIA TRACHOMATIS - WYMAZ 70
52 CHOLESTEROL 8
53 CK 10
54 CK - MB 13
55 CMV IGG 37
56 CRP 10
57 CUKIER I ACETON W MOCZU 6
58 CMV IGM 47
59 CYFRA 21.1 38
60 CYNK 25
61 DHEA 77
62 DHEA -S 37
63 D-DIMER 50
64 EBV IGG 53
65 EBV IGM 53
66 EMA IGA (PRZECIWCIAŁA PRZECIW ENDOMYSIUM) 63
67 EMA IGG 63
68 EMA IGM 68
69 ENA PROFIL 48
70 ERYTROPOETYNA 40
71 ESTRIADIOL 28
72 FERRYTYNA 33
73 FOSFATAZA KWASNA 7
74 FOSFOR 9
75 FRUKTOZAMINA 30
76 FSH 28
77 FT3 23
78 FT4 23
79 GGTP 9
80 GLUKOZA 8
81 GRUPA KRWI 28
82 HBA1C 28
83 HBS 18
84 HELICOBACTER PYLORI – ANTYGEN KAŁ 20
85 HE4 80
86 HORMON WZROSTU 43
87 HOMOCYSTEINA 70
88 IGA 23
89 IGE 28
90 IGE PANEL 170
91 IGE SPECYFICZNE 37
92 IGG 23
93 IGM 23
94 INR 10
95 INSULINA 35
96 KALCYTONINA 64
97 KAŁ – KREW UTAJONA 10
98 KAŁ – SALMONELLA, SHIGELLA 35
99 KAŁ – BADANIE OGÓLNE 18
100 KAŁ - PASOŻYTY 9
101 KAŁ – ROTA I ADENOWIRUSY 25
102 KORTYZOL 37
103 KORTYZOL DZM 40
104 KREATYNINA 9
105 KRZYWA CUKROWA 20
106 KWAS FOLIOWY 35
107 KWAS MOCZOWY 8
108 KWAS WALPROINOWY 50
109 KALPROTEKTYNA - ILOŚCIOWO 135
110 LDH 9
111 LH 28
112 LIPAZA 9
113 LIPIDOGRAM 20
114 LAMBLIE 25
115 MAGNEZ 9
116 MIEDŹ 28
117 MIKROALBUMINURIA 30
118 MOCZ BADANIE OGÓLNE 8
119 MOCZNIK 8
120 MONONUKLEOZA 24
121 MORFOLOGIA 10
122 MYCOPLASMA IgM 50
123 MYCOPLASMA IgG 50
124 NSE 47
125 OB 7
126 OŁÓW 43
127 OSTEOKALCYNA 43
128 PRZECIWCIAŁAPRZECIW MIĘŚNIOM SZKIELETOWYM 60
129 PRZECIWCIAŁA RH 23
130 PARATHORMON 43
131 POSIEW MOCZU 30
132 POSIEW MYKOLOGICZNY 45
133 POSIEW TRESCI ROPNEJ - BEZTLENOWY 50
134 POSIEW TRESCI ROPNEJ - TLENOWY 40
135 POTAS 7
136 PROGESTERON 28
137 PROLAKTYNA 28
138 PROTEINOGRAM 20
139 PSA 28
140 PSA WOLNY 33
141 PC PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IgA 75
142 PC PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IgG 75
143 PCPRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IgM 75
144 RECEPTOR TRANSFERYNY 40
145 RETIKULOCYTY 9
146 RF 8
147 ROZMAZ RĘCZNY 6
148 RÓŻYCZKA IGG 33
149 RÓŻYCZKA IGM 33
150 SHBG 47
151 SÓD 7
152 TEST PODWÓJNY 200
153 TEST POTRÓJNY 160
154 TESTOSTERON 33
155 TEST ROMA 110
156 TIBC 13
157 TOXO IGG 33
158 TOXO IGM 33
159 TRANSFERYNA 28
160 TRÓJGLICERYDY 8
161 TSH 20
162 TRAB 80
163 VDRL 11
164 WAPŃ 9
165 WITAMINA B 12 35
166 WITAMINA D3 50
167 WYMAZ Z GARDŁA 30
168 WYMAZ Z NOSA 30
169 WYMAZ Z SZYJKI MACICY 35
170 ŻELAZO 9
171 P-ciała p/ wirusowi SARS-Cov-2 IgG- ilościowo 125
172 P-ciała p/ wirusowi SARS-Cov-2 IgM- ilościowo 125
173 SARS-Cov-2 RNA jakościowo- wymaz z nosogardzieli 450
keyboard_arrow_up