NASZA MISJA

Receptą na zdrowie - wspólne działanie

Informacja w zakresie COVID-19

Wyjazdowe punkty szczepień  pobierz

Szczepienia – nowe zasady  pobierz

Szczepienia – rejestracja  pobierz


Każdy pacjent odwiedzający osobiście poradnię winien mieć:

  • zabezpieczone usta i nos maseczką;
  • odkażone ręce;
  • zmierzoną temperaturę;
  • wypełnione oświadczenie o stanie zdrowia, czyli braku objawów takich jak: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu, zaburzenia smaku oraz oświadczenie o przestrzeganiu zasady ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa, tj. o braku kontaktu z osobą/osobami z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem zakażenia SARS-CoV-2.
Ankieta dla Pacjenta – TRIAGE w kierunku COVID-19

Informujemy, iż z uwagi na konieczność zachowania procedur bezpieczeństwa, związanych z sytuacją epidemiczną COVID-19, przed udzieleniem porady w poradniach i wykonaniem badania w gabinetach diagnostycznych, wprowadzamy obowiązek wypełnienia ankiety przez zgłaszającego się do jednostki pacjenta.

W celu przyspieszenia procedury TRIAGE i ograniczenia kolejek pacjentów, udostępniamy ankietę w pliku gotowym do wydruku  (Ankieta COVID) – dla osób, które mogą wydrukować ją wcześniej i wypełnić przed przyjściem do jednostki.

Ankietę należy wypełnić czytelnie, podając wymagane dane osobowe i informacje dotyczące stanu zdrowia – z wyjątkiem pomiaru temperatury, której wysokość zostanie zmierzona na miejscu i odnotowana w ankiecie przez personel medyczny.

Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ za pomocą gabinet.gov.pl (Aktualne wytyczne dotyczące POZ)

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 w czasie trwania pandemii/epidemii. (postępowanie z odpadami)

DOMOWA OPIEKA MEDYCZNA

WSPARCIE W SAMODZIELNEJ REHABILITACJI PO PRZEBYCIU CHOROBY ZWIĄZANEJ Z COVID-19

keyboard_arrow_up