Historia


Miejski Ośrodek Zdrowia w Twardogórze na fotografii reprodukowanej w książce Tradycje i współczesność powiatu sycowskiego wydanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo we Wrocławiu w roku 1961.

Zdjęcie budynku Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Twardogórze

Ośrodek zdrowia został w kolejnych latach powiększony – rozbudowany do dzisiejszego kształtu.
Zachowana do dziś i starannie odrestaurowana jest piękna rzeźba świętego Józefa z Dzieciątkiem i lilią, która zdobi naroże budynku.

Na przedwojennych mapach późniejszy ośrodek zdrowia podpisany jest jako dom pomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – marianki sprowadzone tu w 1934 roku z Wrocławia. Starania o umożliwienie działalności sióstr i budowę odpowiedniego budynku podjął proboszcz parafii rzymskokatolickiej Paul Pohl. W latach przedwojennych ludność Twardogóry pochodzenia polskiego była w znaczącej przewadze wyznania ewangelickiego, a do parafii rzymskokatolickiej należeli głównie Niemcy.

Siostry marianki prowadziły w budynku późniejszego ośrodka zdrowia opiekę ambulatoryjną, przedszkole i dom starców. Początkowo było ich trzy, później cztery. Według informacji zawartych w książce Stadt undKreis Groß Wartenberg siostry nie skorzystały z możliwości ewakuacji 20 stycznia 1945 roku – pozostały w mieście wraz ze starcami, których miały pod opieką.