Kadra


Kierownictwo i administracja

Funkcja Imię i nazwisko
Kierownik SZPZOZ w Twardogórze p.o. Małgorzata Pilch-Janic
p.o. z-cy kierownika ds. leczniczych Lekarz. Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej – Sławomir Jędruch
pełnomocnik ds. ZSJ
inspektor ochrony danych osobowych
 Barbara Małaniak
koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Marcin Badowski

tel. 71 315 80 09,

dostepnosc@przychodnia.twardogora.pl

gł. księgowy SZPZOZ w Twardogórze  Małgorzata Michałowska