Miejsce i godziny udzielania świadczeń


Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą działa pod nazwą – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze, zwany dalej SZPZOZ, przy ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra. Strukturę organizacyjną zakładu leczniczego tworzą następujące jednostki organizacyjne oraz funkcjonujące w nich komórki organizacyjne:

1) Przychodna Rejonowo – Specjalistyczna ul. Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra, budynek „A”, tel. 71 315 80 41, 71 315 80 09;
a) Poradnia / gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 18:00;
b) Poradnia / gabinet lekarza medycyny pracy, czynna w terminach ustalonych z pacjentem;
c) Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 18:00;
d) Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej, czynny w:
poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 08:00 – 10:30
czwartek w godz. 08:00 – 15:00
środa w godz. 08:00 – 11:00 pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego
Wizyty w terenie po wcześniejszym umówieniu się z położną:
Bożena Wołodźko tel. 791085911, Kinga Rybczyńska tel. 663350500;
e) Gabinet medycyny szkolnej, czynny w dniach i godzinach ustalonych ze szkołą;
f) Punkt szczepień, czynny we wtorek i środę w godz. 08:00 – 14:00;
g) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 18:00;
h) Pracownia RTG, czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 18.00, (z uwagi na awarię aparatu RTG, wszystkie zlecone przez lekarzy SZPZOZ w Twardogórze badania RTG będą wykonywane od 01.10. 2022r. w godz. od 07:00 do 17:00 do odwołania – Szpital ul. Oleśnicka 25, 56-500 Syców, tel. 626066962);
i) Pracownia USG, czynna we wtorek w godz. ustalonych z pacjentem;
j) Poradnia otorynolaryngologiczna – usługa wyłącznie w ramach medycyny pracy, zlecona na zewnątrz;
k) Poradnia położniczo – ginekologiczna, czynna w czwartek w godz. 08:00 – 12:00.

2) Wiejski Ośrodek Zdrowia ul. Rynek 18 w Goszczu, 56-416 Twardogóra, tel. 71 398 70 76:
a) Poradnia / gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czynna od poniedziałku do piątku wg ustalonego harmonogramu pracy;
b) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy, czynny od poniedziałku do piątku wg ustalonego harmonogramu pracy.

3) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grabownie Wielkim 112, 56-416 Twardogóra, tel. 71 314 86 25:
a) Poradnia / gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czynna od poniedziałku do piątku wg ustalonego harmonogramu pracy;
b) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy, czynny od poniedziałku do piątku wg ustalonego harmonogramu pracy.

4) Laboratorium analityczne (obecnie punkt pobrań) ul. Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra, budynek „A” I piętro – pobieranie materiału do badań od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 9:30, odbiór wyników od poniedziałku do piątku w godz. od 14:00 do 1