O nas


W Poradni ogólnej dla dorosłych przyjmują w Twardogórze:

Lilianna Hamarska – lekarz medycyny chorób wewnętrznych, lekarz POZ
Monika Gerc – lekarz specjalista medycyny rodzinnej, lekarz POZ
Waldemar Krąkowski – lekarz medycyny ogólnej, lekarz medycyny pracy, lekarz POZ
Izabela Lis-Borowska – lekarz
Bartosz Kawaler – lekarz
Adrian Demitraszek – lekarz

W Poradni dla dzieci przyjmują:

Adam Szmigiel – lekarz medycyny pediatra

W Poradni otolaryngologicznej przyjmuje:

Maciej Golach – lekarz otolaryngolog

W Poradni ginekologiczno – położniczej przyjmuje:

Ryszard Rusiecki – lekarz, specjalizacja w zakresie położnictwo i ginekologia II°

W gabinetach diagnostyczno – zabiegowych przyjmują:

Alicja Jankowska – pielęgniarka dypl
Barbara Małaniak – piel. specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

W gabinecie pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej przyjmują:

Beata Bogusławska – licencjat pielęgniarstwa, piel. specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
Renata Majdzik – pielęgniarka dypl.
Danuta Biernat – pielęgniarka dypl.

W gabinecie położnej środowiskowo – rodzinnej przyjmują:

Kinga Rybczyńska – położna
Bożena Wołodźko – położna

W pracowni RTG przyjmują:

Ryszard Postument – lekarz, specjalista w zakresie II° radiodiagnostyki
Magdalena Wierzbińska – Starszy Technik Elektroradiologii, Inspektor Ochrony Radiologicznej typu R
Iwona Nowicka – Starszy Technik Elektroradiologii

W laboratorium analitycznym przyjmują:

Grażyna Gąsior – starszy laborant diagnostyki laboratoryjnej
Jolanta Łukasik – technik analityki medycznej

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Grabownie Wielkim przyjmują:

Zdzisława Małaniak – pielęgniarka dypl

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Goszczu przyjmują:

Agnieszka Skrzypczyńska – mgr pielęgniarstwa