NASZA MISJA

Receptą na zdrowie - wspólne działanie

Ankieta pacjenta

Płeć

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...

Wiek

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...

Miejsce zamieszkania

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...

Wykształcenie

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...

Której, z poniżej wymienionych jednostek dotyczy Pani/Pana ocena?

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia uprzejmość i kulturę osobistą pracowników rejestracji?

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia gotowość do udzielenia pomocy/informacji ze strony pracowników rejestracji ?

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia uprzejmość i kulturę osobistą lekarza?

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia możliwość identyfikacji lekarzy (identyfikator na odzieży)?

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia zrozumiałość i przekazanie wyczerpujących informacji na temat stanu zdrowia przez lekarza?

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia zrozumiałość i przekazanie wyczerpujących informacji na temat sposobu leczenia?

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia zrozumiałość i przekazanie wyczerpujących informacji na temat ryzyka, możliwych powikłań zaproponowanego leczenia?

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia zapewnienie intymności i poszanowania godności podczas wizyty lekarskiej?

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...

Czy w trakcie wizyty lekarz uzyskał Pani/Pana zgodę na obecność osób trzecich (rodziny, pracowników, stażystów itp.)?

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia uprzejmość i kulturę osobistą pielęgniarki?

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia możliwość identyfikacji pielęgniarek (identyfikator na odzieży)?

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia zapewnienie intymności i poszanowania godności podczas wykonywanych czynności przez pielęgniarkę?

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...

Jak Pani/Pan ocenia informowanie i wyjaśnianie wykonywanych czynności przez pielęgniarkę?

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...

Czy w trakcie wizyty pielęgniarka uzyskała Pani/Pana zgodę na obecność osób trzecich (rodziny, pracowników, stażystów itp.)?

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...

Jak Pani ocenia uprzejmość i kulturę osobistą położnej?

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...

Jak Pani ocenia możliwość identyfikacji położnych (identyfikator na odzieży)?

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...

Jak Pani ocenia zapewnienie intymności i poszanowania godności podczas wykonywanych czynności przez położną?

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...

Jak Pani ocenia informowanie i wyjaśnianie wykonywanych czynności przez położną?

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...

Czy w trakcie wizyty położna uzyskała Pani/Pana zgodę na obecność osób trzecich (rodziny, pracowników, stażystów itp.)?

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...

Czy poleciłaby/by Pani/Pan usługi świadczone w jednostce swojej rodzinie/znajomym?

warningBardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi

Loading ... Loading ...
keyboard_arrow_up