NASZA MISJA

Receptą na zdrowie - wspólne działanie

Cennik usług medycznych i niemedycznych świadczonych przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

 1. Świadczenia medyczne i usługi ponadstandardowe zawarte w cenniku są świadczeniami dobrowolnymi i nie są objęte refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. Cennik obowiązuje:
  1. Pacjentów indywidualnych w zakresie leczenia ambulatoryjnego oraz diagnostyki, którzy wnoszą opłaty za usługi medyczne w następujących przypadkach:
   1. pacjenci nieubezpieczeni;
   2. pacjenci ubezpieczeni zgłaszający się na badania diagnostyczne ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który nie zawarł umowy z SZPZOZ w Twardogórze w zakresie diagnostyki;
   3. pacjenci chcący uzyskać świadczenie zdrowotne na własne żądanie, bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, przy czym uzyskanie świadczenia zdrowotnego przez pacjenta nie może naruszać ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (Dz.U. 2004, nr 210, poz. 2135 z póź.zm.);
   4. pacjenci zobowiązani do pokrycia kosztów pomocy ambulatoryjnej, w przypadku braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie dokumentu elektronicznego w systemie e-WUŚ i nie złożenia pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej lub w przypadku braku skierowania.
  2. Podmioty gospodarcze, którzy wnoszą opłaty w następstwie podpisanej z SZPZOZ w Twardogórze umowy za udzielone świadczenia zdrowotne dla kierowanych przez siebie pacjentów w zakresie:
   1. Badań diagnostycznych;
   2. Medycyny pracy.
  3. Cennik obowiązuje także obcokrajowców i obywateli polskich odprowadzających składki na ubezpieczenie zdrowotne poza granicami Polski, którzy nie posiadają uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
  4. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18, 19, 20 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. nr 54, poz. 535 z póź. zm.) świadczenia opieki zdrowotnej podlegają:
   1. zwolnieniu z VAT w przypadku usług związanych z profilaktyką, zachorowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia oraz dostawą towarów i świadczeń usług ściśle z tymi usługami związanymi,
   2. naliczeniu podatku VAT w przypadku usług nie związanych z profilaktyką, zachorowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia oraz dostawą towarów i świadczeniem usług ściśle z tymi usługami związanymi,
   3. cennik nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Usługa szczepienia
Lp. punkt szczepień Cena brutto PLN
1 WZW-A HAVRIX ADULT 200
2 WZW-B ENGERIX 65 fiolka/ampułkostrzykawka 75
3 WZW-B HEPAWAXGENE 45
4 INFANRIX+IPV+HIB 145
5 INFANRIX HEXA 200
6 VARILIX 220
7 ROTARIX 320
8 ROTATEQ 210
9 PREVENAR 280
10 TYPHIM VI 210
11 FSME DZIECI 120
12 FSME DOROŚLI 130
13 PENTAXIM 145
14 TWINRIX ADULT 200
15 p/GRYPIE 40
16 NIMENRIX 200
17 HEXACIMA 180
18 BEXERO 350
Diagnostyka obrazowa
Lp. gabinet RTG Cena brutto PLN
1 ZDJ. CZASZKI 1 PROJEKCJA 20
2 ZDJ. CZASZKI 2 PROJEKCJE 40
3 ZDJ. ZATOK 20
4 ZDJ. TWARZOCZASZKI 20
5 ZDJ. USZU 35
6 ZDJ. ST. SKRONIOWO˝UCHWOW. 35
7 ZDJ. OCZODOŁÓW 25
8 ZDJ. NOSA 20
9 ZDJ. Z¨BA OBROTNIKA PRZEZ OT.USTA 20
10 ZDJ. KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO 30
11 ZDJ. KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO 40
12 ZDJ. KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOW.-KRZYŻOW. 40
13 ZDJ. KOŚCI OGONOWE 25
14 ZDJ. ST. KRZYŻOWOBIODROWYCH 1 PRO 25
15 ZDJ. ST.KRZYŻOWO BIODROWYCH 2 PRO 30
16 ZDJ. MIEDNICY 25
17 ZDJ. OBU ST. KOLANOWYCH 40
18 ZDJ. OBU ST. KOLA NOWYCH NA STOJĄCO 30
19 ZDJ. ST. KOLANOWEGO 30
20 ZDJ. ST. SKOKOWEGO 30
21 ZDJ. ST. OBU SKOKOWYCH 40
22 ZDJ. OBU STÓP 40
23 ZDJ. STOPY 30
24 ZDJ. KOŚCI PI¨TOWEJ 1 PRO. 20
25 ZDJ.KOŚCI PI¨TOWEJ2 PRO. 30
26 ZDJ. OBU ST. BARKOWYCH 40
27 ZDJ. ST. BARKOWEGO 20
28 ZDJ. KOŚCI RAMIENIOWEJ 35
29 ZDJ. OBU ST. ŁOKCIOWYCH 40
30 ZDJ. ST. ŁOKCIOWEGO 30
31 ZDJ. OBU NADGARSTKÓW 40
32 ZDJ. NADGARSTKA 25
33 ZDJ. OBU DŁONI 25
34 ZDJ. DŁONI 25
35 ZDJ. PALCA 20
36 ZDJ. KL.PIER.AP I BOCZNA 40
37 ZDJ. KL.PIER. Z KONTRASTEM 40
38 ZDJ. KLATKI PIERSIOWEJ 30
39 ZDJ. JAMY BRZUSZNEJ 30
40 ZDJ. PRZEŁYKU Z KONTRASTEM 30
41 OPIS ZDJĘCIA OBCEGO 1 projekcji 35
Badania ultrasonograficzne
Lp. gabinet USG Cena brutto PLN
1 USG JAMY BRZUSZNEJ 80
2 USG INNE 80
3 USG DOPPLER 100
Gabinet zabiegowy
Lp. zabiegi i pomiary Cena brutto PLN
1 INIEKCJA / dla pacjenta z listy
zadeklarowanych do SZPZOZ w Twardogórze
10
2 INIEKCJA DOMIĘŚNIOWA 20
3 IN. DOMIĘŚNIOWA 2 STRZYKAWKI 30
4 INIEKCJA DOŻYLNA 35
5 WLEW KROPLOWY 50
6 BADANIE CUKRU GLUKOMETREM 5
7 OPATRUNEK MAŁEJ POWIERZCHNI 20
8 OPATRUNEK DUŻEJ POWIERZCHNI 35
9 EKG 25
10 POMIAR RR CIŚNIENIA KRWI 5
11 BEZINWAZYJNY POMIAR POZIOMU BILIRUBINY 15
12 SPIROMETRIA 30
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Lp. gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej Cena brutto PLN
1 KTG 25
Badania i porady
Lp. gabinet lekarski Cena brutto PLN
1 ŚWIADCZENIE LEKARZA POZ 75
2 ŚWIAD. LEKARZA SPECJALISTY 75
3 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 35
Diagnostyka laboratoryjna
Lp. laboratorium Cena brutto PLN
1 17-0H PROGESTERON 43
2 ACTH 38
3 AFP 27
4 ALAT 7
5 ALBUMINY 7
6 ALDOSTERON 72
7 AMA 58
8 AMYLAZA 7
9 AMYLAZA W MOCZU 7
10 ANA 45
11 ANA PROFIL 1 110
12 ANA PROFIL 3 120
13 ANCA 57
14 ANDROSTENDION 63
15 ANTY HBS ,HBV 33
16 ANTY HCV 47
17 ANTY HIV 27
18 ANTY TG 33
19 ANTY TPO 33
20 AP 9
21 APTT 10
22 ASO 8
23 ASPAT 7
24 B2 MIKROGLOBULINA 37
25 BETA HCG 35
26 BIAŁKO CAŁKOWITE 7
27 BIAŁKOMOCZ DOBOWY 7
28 BILIRUBINA BEZPOSREDNIA 8
29 BILIRUBINA CAŁKOWITA 8
30 BORDETELLA PERTUSIS IGA 47
31 BORDETELLA PERTUSIS IGG 47
32 BORDETELLA PERTUSIS IGM 47
33 BORELIOZA IGG 37
34 BORELIOZA IGG WB 150
35 BORELIOZA IGM 37
36 BORELIOZA IGM WB 150
37 CA - 125 33
38 CA – 15.3 33
39 CA - 19.9 33
40 CA – 72.4 38
41 CCP 74
42 CEA 33
43 CERULOPLAZMINA 43
44 CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGA 47
45 CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG 43
46 CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM 43
47 CHLAMYDIA PNEUMONIAE - WYMAZ 80
48 CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGA 47
49 CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG 43
50 CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM 43
51 CHLAMYDIA TRACHOMATIS - WYMAZ 70
52 CHOLESTEROL 8
53 CK 10
54 CK - MB 13
55 CMV IGG 37
56 CRP 10
57 CUKIER I ACETON W MOCZU 6
58 CMV IGM 47
59 CYFRA 21.1 38
60 CYNK 25
61 DHEA 77
62 DHEA -S 37
63 D-DIMER 50
64 EBV IGG 53
65 EBV IGM 53
66 EMA IGA (PRZECIWCIAŁA PRZECIW ENDOMYSIUM) 63
67 EMA IGG 63
68 EMA IGM 68
69 ENA PROFIL 48
70 ERYTROPOETYNA 40
71 ESTRIADIOL 28
72 FERRYTYNA 33
73 FOSFATAZA KWASNA 7
74 FOSFOR 9
75 FRUKTOZAMINA 30
76 FSH 28
77 FT3 23
78 FT4 23
79 GGTP 9
80 GLUKOZA 8
81 GRUPA KRWI 28
82 HBA1C 28
83 HBS 18
84 HELICOBACTER PYLORI – ANTYGEN KAŁ 20
85 HE4 80
86 HORMON WZROSTU 43
87 HOMOCYSTEINA 70
88 IGA 23
89 IGE 28
90 IGE PANEL 170
91 IGE SPECYFICZNE 37
92 IGG 23
93 IGM 23
94 INR 10
95 INSULINA 35
96 KALCYTONINA 64
97 KAŁ – KREW UTAJONA 10
98 KAŁ – SALMONELLA, SHIGELLA 35
99 KAŁ – BADANIE OGÓLNE 18
100 KAŁ - PASOŻYTY 9
101 KAŁ – ROTA I ADENOWIRUSY 25
102 KORTYZOL 37
103 KORTYZOL DZM 40
104 KREATYNINA 9
105 KRZYWA CUKROWA 20
106 KWAS FOLIOWY 35
107 KWAS MOCZOWY 8
108 KWAS WALPROINOWY 50
109 KALPROTEKTYNA - ILOŚCIOWO 135
110 LDH 9
111 LH 28
112 LIPAZA 9
113 LIPIDOGRAM 20
114 LAMBLIE 25
115 MAGNEZ 9
116 MIEDŹ 28
117 MIKROALBUMINURIA 30
118 MOCZ BADANIE OGÓLNE 8
119 MOCZNIK 8
120 MONONUKLEOZA 24
121 MORFOLOGIA 10
122 MYCOPLASMA IgM 50
123 MYCOPLASMA IgG 50
124 NSE 47
125 OB 7
126 OŁÓW 43
127 OSTEOKALCYNA 43
128 PRZECIWCIAŁAPRZECIW MIĘŚNIOM SZKIELETOWYM 60
129 PRZECIWCIAŁA RH 23
130 PARATHORMON 43
131 POSIEW MOCZU 30
132 POSIEW MYKOLOGICZNY 45
133 POSIEW TRESCI ROPNEJ - BEZTLENOWY 50
134 POSIEW TRESCI ROPNEJ - TLENOWY 40
135 POTAS 7
136 PROGESTERON 28
137 PROLAKTYNA 28
138 PROTEINOGRAM 20
139 PSA 28
140 PSA WOLNY 33
141 PC PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IgA 75
142 PC PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IgG 75
143 PCPRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IgM 75
144 RECEPTOR TRANSFERYNY 40
145 RETIKULOCYTY 9
146 RF 8
147 ROZMAZ RĘCZNY 6
148 RÓŻYCZKA IGG 33
149 RÓŻYCZKA IGM 33
150 SHBG 47
151 SÓD 7
152 TEST PODWÓJNY 200
153 TEST POTRÓJNY 160
154 TESTOSTERON 33
155 TEST ROMA 110
156 TIBC 13
157 TOXO IGG 33
158 TOXO IGM 33
159 TRANSFERYNA 28
160 TRÓJGLICERYDY 8
161 TSH 20
162 TRAB 80
163 VDRL 11
164 WAPŃ 9
165 WITAMINA B 12 35
166 WITAMINA D3 50
167 WYMAZ Z GARDŁA 30
168 WYMAZ Z NOSA 30
169 WYMAZ Z SZYJKI MACICY 35
170 ŻELAZO 9
171 P-ciała p/ wirusowi SARS-Cov-2 IgG- ilościowo 125
172 P-ciała p/ wirusowi SARS-Cov-2 IgM- ilościowo 125
173 SARS-Cov-2 RNA jakościowo- wymaz z nosogardzieli 450
Medycyna pracy
Lp. gabinet medycyny pracy Cena brutto PLN
1 BADANIA WSTĘPNE 50
2 BADANIA OKRESOWE 50
3 BADANIA KONTROLNE 50
4 WYDAWANIE OŚWIADCZEŃ +BADANIA DS. SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH 50
5 BADANIE LEKARSKIE WRAZ Z WYDANIEM ORZECZENIA LEKARSKIEGO O POTRZEBIE
UDZIELENIA NAUCZYCIELOWI URLOPU DLA PODRATOWANIA ZDROWIA
150
6 WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA DLA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (WYDANEGO WCZEŚNIEJ) 15
- DODATKOWO PŁATNE W BADANIU DLA MEDYCYNY PRACY
7 BADANIA LABORATORYJNE WG CENNIKA
8 BADANIE OKULISTYCZNE 50
9 BADANIE EKG SPOCZYNKOWE WG CENNIKA
10 BADANIE LARYNGOLOGICZNE 50
11 BADANIE NEUROOGICZNE 50
Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej
Lp. Opis Cena brutto PLN
1 1 strona kopii dokumentacji - dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu) 0.34
2 1 strona odpisu dokumentacji - dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem 9.86
3 1 strona wyciągu z dokumentacji - skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej 9.86
4 udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (za każdą sztukę nośnika) 1.97
keyboard_arrow_up