NASZA MISJA

Receptą na zdrowie - wspólne działanie

Druki dla pacjenta

Pliki do pobrania SZPZOZ w Twardogórze

Nazwa
FO 2_1 Oświadczenie pacjenta uzyskania informacji o stanie zdrowia
FO 2_2 Oświadczenie pacjenta – upoważnienie dotyczące uzyskania dokumentacji medycznej
FO 2_3 Upoważnienie do odbioru wyniku badań RTG – wyniku badań laboratoryjnych -zlec-zew
FO 2_4 Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do odbioru recepty bądź zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
FO-2-4a Potwierdzenie odbioru recepty-zlecenia na wyroby medyczne
FO 2_5 Upoważnienie na udzielenie świadczenia zdrowotnego małoletniemu do 18 roku życia
FO 2_6 Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
FO 2_8 Wniosek o udostępnienie zdjęć RTG
Deklaracja Lekarza POZ
Deklaracja Pielęgniarki POZ
Deklaracja Położnej POZ
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

Druki do pobrania – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Nazwa
Druki dla osób do 16 roku życia
Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Druki dla osoby powyżej 16 roku życia
Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby niepełnosprawnej
Druk wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
keyboard_arrow_up