Nocna i świąteczna opieka zdrowotna


Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane: w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad: w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) oraz telefonicznie.

Najbliższe punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy

Szpital ul. Armii Krajowej 1 w Oleśnicy
tel. 71 77 67 337
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 18.00 do 08.00 dnia następnego
całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy
Mapa dojazdu – kliknij

 

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy

Szpital ul. Oleśnicka 25 w Sycowie
tel. 71 77 67 400
w piątek od godziny 20:00 do 08:00 w poniedziałek
od godziny 20:00 dnia poprzedzającego dzień wolny od pracy do godziny 08:00 dnia po okresie świątecznym
Mapa dojazdu – kliknij