Opieka terminalna


Opieka paliatywna i hospicyjna

Opieka paliatywna i hospicyjna ma na celu poprawę jakości życia chorego i jego bliskich zmagających się z codziennymi problemami związanymi z postępującą, często nieuleczalną chorobą. Podejmowane działania służą zapobieganiu cierpienia, niesieniu ulgi, leczeniu bólu i innych objawów somatycznych oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów, wraz ze wsparciem dla rodziny pacjenta. Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej udzielane są, w zależności od potrzeb, przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad nieuleczalnie chorymi. W skład zespołu wchodzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog.

Do objęcia opieką paliatywną i hospicyjną kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgoda na sprawowanie opieki paliatywnej lub hospicyjnej musi być wyrażona na piśmie przez pacjenta, jego rodzinę lub opiekuna. W przypadku dzieci, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, a w przypadku dziecka, które ukończyło 16 lat, także zgoda chorego dziecka.

Świadczenia w opiece paliatywnej i hospicyjnej udzielane są w warunkach:

  • domowych – w hospicjum domowym
  • ambulatoryjnych – w poradni medycyny paliatywnej
  • stacjonarnych – w oddziale medycyny paliatywnej oraz hospicjum stacjonarnym

Opieką paliatywną i hospicyjną w naszym rejonie zajmują się takie ośrodki jak:

  • Świadczenia Zdrowotne Długoterminowe i Rehabilitacyjne, ul. Oleśnicka 25, 56-500 Syców, tel. 62 785 20 31
  • Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Stacja Opieki Dobroszyce, ul. Stawowa 23, 56-410 Dobroszyce, tel. 71 314 14 22
  • Hospicjum Domowe -Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo sp. z o.o., ul. Hallera 25, 56-400 Oleśnica, tel. 662 848 614
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej- Zakład Opieki Zdrowotnej GAJA, ul. Parkowa 5, 56-320 Krośnice, tel. 713 841 030
  • Hospicjum Stacjonarne -Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo sp. z o.o., Będkowo 1, 55-100 Będkowo, tel. 71 312 02 20