NASZA MISJA

Receptą na zdrowie - wspólne działanie

Prawa i obowiązki pacjenta

Odnośniki do strony Rzecznika Praw Pacjenta

Nazwa
Prawa pacjenta
Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
Prawo do informacji
Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
Prawo do tajemnicy informacji
Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Infografika Prawa Pacjenta

keyboard_arrow_up