Programy profilaktyczne


Program profilaktyki raka szyjki macicy(cytologia)

Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

ADRESACI – zadeklarowane do położnej POZ kobiety w wieku od 25 do 59 lat, które w ostatnich 36 miesiącach nie miały wykonywanego badania w Programie, albo w przypadku kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne tj. hamujące lub zapobiegające aktywności układu odpornościowego, zakażone HPV- typem wysokiego ryzyka), które w ostatnich 12 miesiącach nie miały wykonywanego badania w Programie. Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.
W przypadku pacjentek leczonych z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne), ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

WYKONUJĄCY – położna POZ

ŚWIADCZENIE OBEJMUJE: wywiad i wypełnienie ankiety w Programie, pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego, wykonanie rozmazu i wysłanie preparatu do badania, edukację w zakresie zapobiegania nowotworom szyjki macicy, po wykonaniu badania przez pracownię diagnostyczną, wydanie wyniku pacjentce wraz z przekazaniem zaleceń do dalszego postępowania, w sytuacji konieczności weryfikacji wstępnego rozpoznania, skierowanie pacjentki do odpowiedniej placówki realizującej świadczenia w ramach Etapu Pogłębionej Diagnostyki Programu.

Serdecznie zapraszamy, szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:30 pod numerami telefonu: 663 350 500, 791 085 911.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.

Program profilaktyki gruźlicy

ADRESACI – osoby dorosłe, zadeklarowane do pielęgniarki POZ, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym, w szczególności:osoby, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę, osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, uzależniony od substancji psychoaktywnych.
Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.

WYKONUJĄCY – pielęgniarka POZ

ŚWIADCZENIE OBEJMUJE: wywiad w kierunku gruźlicy, wypełnienie ankiety oraz edukację zdrowotną, w przypadku osób z grupy największego zachorowania – przekazanie przez pielęgniarkę pisemnej informacji lekarzowi POZ wybranemu przez pacjenta o wynikach ankiety oraz poinformowanie pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Serdecznie zapraszamy, szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00 pod numerami telefonu:  Goszcz – 609 941 999, Grabowno Wielkie – 791 085 930, Twardogóra – 791 085 928, Twardogóra – 607 483 224, Twardogóra – 661 107 801.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie. Świadczenia udzielane są także w warunkach domowych.

Program profilaktyki chorób układu krążenia

ADRESACI – Osoby zadeklarowane do lekarza POZ, w wieku35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia,w szczególności obciążone czynnikami ryzyka,u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały z tych świadczeń. Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.

WYKONUJĄCY – lekarz POZ, z możliwością udziału pielęgniarki.

ŚWIADCZENIE OBEJMUJE: wywiad w kierunku obciążenia chorobami układu krążenia i wypełnienie ankiety, badania biochemiczne krwi (badanie poziomu cholesterolu całkowitego, LDL i HDL, triglicerydów oraz poziomu glukozy), pomiar ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała BMI, badanie lekarskie i ocenę czynników ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, kwalifikację do odpowiedniej grupy ryzyka oraz edukację zdrowotną; w przypadku rozpoznania choroby układu krążenia – w zależności od wskazań medycznych, wydanie zaleceń oraz skierowanie na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Czynniki ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia według Światowej Organizacji Zdrowia, do najistotniejszych: nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg), zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu), palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, wzrost stężenia fibrynogenu, wzrost stężenia kwasu moczowego, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie, wiek, płeć męska, obciążenia genetyczne.

Podejmując działania wpływające na czynniki ryzyka można uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

Serdecznie zapraszamy, szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 14:30 pod numerem telefonu: Twardogóra – 725 206 445.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.