Przeciwdziałanie przemocy


Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla miasta i gminy Twardogóra
Przewodnicząca: Urszula Debera, 71 315 97 71, mgopstwardogora@poczta.onet.pl

Zespół:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Ludwika Waryńskiego 10
56-400 Twardogóra
tel. 71 396 15 00

Policja
ul. 1-go Maja
56-416 Twardogóra
tel. 713158997

Prokuratura
ul. Chopina 2
56-400 Oleśnica
tel. 713143053
poniedziałek – piątek w godzinach 08:00-16:00

Sąd Rejonowy
ul. 3-Maja 48/49 56-400 Oleśnica
tel. 717566400 w godzinach poniedziałek 07:30-18:00, wtorek – piątek 07:30 – 15:30

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
ul. 3 Maja 48/49
56-400 Oleśnica
tel. 717566440 w godzinach:
poniedziałek 07:30 – 18:00
wtorek – piątek 07:30 – 15:30

Kuratorzy Zawodowi Rodzinni
tel. 717566453
dyżur: poniedziałek, czwartek

Kuratorzy Zawodowi dla Dorosłych
tel. 717566443
dyżur: środa – piątek

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wielkopolska 11
56-416 Twardogóra
tel. 713159771
poniedziałek – piątek w godzinach 07:45 – 15:45

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Wielkopolska 11
56-416 Twardogóra
tel. 713159771
poniedziałek – piątek w godzinach 07:45 – 15:45

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie
ul. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica
tel. 713140174
poniedziałek – piątek w godzinach 07:45 – 15:45

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Ratuszowa 14
56-416 Twardogóra
tel. 713992237
poniedziałek – piątek w godzinach 07:30 – 15:30

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
ul. Wileńska 2b
56-400 Oleśnica
tel. 783806680