NASZA MISJA

Receptą na zdrowie - wspólne działanie

Realizacja porad lekarskich

Realizacja porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych, w domu świadczeniobiorcy oraz porad lekarskich udzielanych na odległość przy użyciu systemów łączności – SZPZOZ w Twardogórze

Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

I Porada lekarska w warunkach ambulatoryjnych

  1. Pacjent może zarejestrować się:
 • zgłaszając się osobiście od godz. 07:30;
 • uzgadniając termin telefonicznie od godz. 07:30;
 • za pośrednictwem osoby trzeciej;
  w:
   1. a) Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej ul. Ludwika Waryńskiego 10 w Twardogórze, 71 315 80 41, 71 315 80 09, 71 396 15 00, 71 606 62 00
   1. b) Wiejskim Ośrodku Zdrowia Grabowno Wielkie 112, tel. 71 314 86 25
   1. c) Wiejskim Ośrodku Zdrowia Goszcz ul. Rynek 18, tel. 71 398 70 76;
  1. Z wyprzedzeniem rejestrujemy 10 miejsc do każdego lekarza, w tym: 4 miejsca poprzez dokonanie zgłoszenia w rejestracji: osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie, natomiast poprzez portal elektroniczny  6 miejsc. Łącznie do każdego lekarza rejestrujemy 25 osób.
  2. Dokonując rejestracji należy wskazać: imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania pacjenta oraz lekarza, do którego dokonuje się rejestracji.
  3. W dniu wizyty, należy okazać w rejestracji: dowód tożsamości, w przypadku dzieci – PESEL, gdy nie ma – wówczas PESEL rodzica lub opiekuna i ewentualnie dokument potwierdzający przysługujące uprawnienia szczególne.
  4. W uzasadnionych medycznie przypadkach, pacjent ma udzieloną poradę lekarską w dniu, w którym dokonał rejestracji.
  5. Stany nagłe (stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia) przyjmowane są natychmiast, czyli do 15 minut od chwili przybycia.
  6. Kiedy stan pacjenta jest stabilny (np. w chorobach przewlekłych, jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie bądź w przypadku kontynuacji leczenia, jeśli termin kolejnej wizyty nie został określony na poprzedniej wizycie), a w rejestracji nie ma już w dniu zgłoszenia wolnych miejsc, pacjentowi zostaje wyznaczony dzień kolejny lub termin z nim uzgodniony.
  7. W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty, pacjent ma obowiązek zgłoszenia tego faktu w rejestracji, celem zwolnienia miejsca dla innego pacjenta.

II Porada udzielana w domu świadczeniobiorcy tzw. wizyta domowa

 1. Umówienie na świadczenie zdrowotne odbywa się na drodze telefonicznej lub elektronicznej (e-Rejestracja).
 2. Dokonując zgłoszenia należy wskazać: imię, nazwisko, wiek i adres pobytu pacjenta, powód zgłoszenia w ocenie osoby zgłaszającej (np. przypadek stabilny czy pilny), osobę  do kontaktu oraz jej numer telefonu.
 3. W przypadku formy telefonicznej:
 • pacjent (lub osoba przez niego upoważniona) ma możliwość zgłoszenia potrzeby zdrowotnej w godzinach 08:00 – 10:00;
 • rejestracja nie uwzględnia w terminarzu zgłoszeń do stanów nagłych, do których należy wezwać zespół ratownictwa medycznego.
 1. Wizyta domowa będzie zrealizowana wówczas, kiedy lekarz skontaktuje się telefonicznie z osobą wskazaną do kontaktu, w wyznaczonym terminie wizyty drogą e-Rejestracji, a w innym przypadku w godzinach 11:30-13:00.
 2. Lekarz na drodze telefonicznej dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy konieczna będzie wizyta domowa lub inne świadczenie medyczne.

III Teleporada -udzielanie świadczenia zdrowotnego na odległość.

 1. Umówienie na świadczenie zdrowotne odbywa się na drodze telefonicznej lub elektronicznej (e-Rejestracja).
 2. W przypadku formy telefonicznej:
 • pacjent (lub osoba przez niego upoważniona) ma możliwość zgłoszenia potrzeby zdrowotnej w godzinach 08:00 – 10:00;
 • pracownik odpowiedzialny za rejestrację powinien: rozpoznać potrzebę zdrowotną, zweryfikować możliwość udzielenia świadczenia i wpisać świadczenie do terminarza przyjęć właściwego członka zespołu POZ.
 1. Teleporada jest udzielana wówczas, kiedy lekarz/pielęgniarka/położna skontaktuje się telefonicznie z osobą wskazaną do kontaktu, w wyznaczonym terminie wizyty drogą e-Rejestracji, a w innym przypadku w godzinach 11:30-13:00.
 2. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób przeprowadzenia teleporady.
 3. Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa lub inne świadczenie medyczne.

 

 

Teleporada – co pacjent wiedzieć powinien zobacz
keyboard_arrow_up