NASZA MISJA

Receptą na zdrowie - wspólne działanie

Polityka prywatności

Polityka prywatności dla https://www.przychodnia.twardogora.pl

Witamy w naszym serwisie internetowym. Administratorem danych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra, adres e-mail: szpzoz@przychodnia.twardogora.pl, numer telefonu (71) 3158041, (71) 3158009, Fax (71) 3159082.
Ochrona prywatności użytkowników serwisu internetowego www. przychodnia.twardogora.pl ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu internetowego.
Przed skorzystaniem z usług naszej witryny i udostępnieniem swoich danych, prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej Polityki Prywatności.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie

Korzystanie z Serwisu
Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora przede wszystkim w celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w serwisie, e-rejestracji, e-laboratorium oraz zarządzania usługami medycznymi – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.

Z uwagi na bezpieczeństwo Użytkownika, modyfikacja imienia i nazwiska, numeru PESEL lub data urodzenia podana przy e-rejestracji czy e-laboratorium jest możliwa wyłącznie poprzez kontakt z Administratorem.

Formularze kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. W używanej przeglądarce internetowej istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies:

 • Mozilla Firefox / Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka;
 • Google Chrome / W Ustawieniach Google Chrome wybieramy zakładkę Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić ustawienia plików cookie;
 • Internet Explorer / Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność. Suwakiem ustawiamy poziom ochrony przed cookies, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK;
 • Safari / W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”;
 • Opera / Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Brak takiej zmiany oznacza akceptację dla stosowanych w Serwisie plików cookies.

Osadzanie treści z innych witryn

Serwis internetowy SZPZOZ w Twardogórze może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

Uprawnienia użytkownika

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych;
 • sprostowania danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • usunięcia danych (o ile w danym przypadku przysługuje);
 • wniesienia sprzeciwu (o ile w danym przypadku przysługuje);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: listownie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt; telefonicznie (22) 5310300, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.
Odbiorcy danych

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. Zapewniamy przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez m.pilch@przychodnia.twardogora.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 23 maja 2018 r.

keyboard_arrow_up