foto news 3 full

Remont i modernizacja toalety z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na roboty budowlane w ramach zadania pn.

„REMONT I MODERNIZACJA TOALETY Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości 130 000 złotych

Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze ul. Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra

Podstawa prawna: Zamówienie będzie realizowane w związku z Art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), t.j. bez zastosowania przewidzianych ustawą procedur.

Przedmiot zamówienia: „Remont i modernizacja toalety z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych”