NASZA MISJA

Receptą na zdrowie - wspólne działanie

Zapewnienie dostępności

  Koordynator ds. dostępności w SZPZOZ w Twardogórze:

  Koordynator ds. dostępności – Adrianna Gońda tel. (71) 31 59 082,

  e-mail: kadry@przychodnia.twardogora.pl

  Do zadań Koordynatora należy:

  realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwanej dalej „ustawą”, w szczególności:

  1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez SZPZOZ w Twardogórze;

  2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez SZPZOZ w Twardogórze, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 pkt. 1 ustawy w zakresie realizacji tych zadań zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 pkt. 2 i 3 ustawy;

  3) monitorowanie działalności SZPZOZ w Twardogórze w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy;

  4) sporządzanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i publikacja ww. raportu w Biuletynie Informacji Publicznej SZPZOZ w Twardogórze;.

  5) przygotowywanie sprawozdań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie działalności SZPZOZ w Twardogórze;

  6) przedstawianie Kierownikowi jednostki bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

keyboard_arrow_up