NASZA MISJA

Receptą na zdrowie - wspólne działanie

Deklaracja dostępności

Samodzielny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://przychodnia.twardogora.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Status pod względem zgodności z ustawą: strona jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Standardy dostępności

 • na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • strona wykorzystuje nawigację okruszkową (breadcrumbs), dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu
 • elementy interaktywne – takie jak odnośniki czy przyciski – mają wyraźne obramowanie (fokus)
 • używamy czytelnie opisanych formularzy
 • dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła – osoby słabowidzące mogą łatwo przełączyć widok ekranu za pomocą ikony (biało-czarne koło na szarym tle), znajdujące się z lewej strony
 • dbamy o odpowiedni rozmiar tekstu na stronie – osoby słabowidzące mogą łatwo przełączyć wielkość liter za pomocą ikony (TT) znajdującej się z lewej strony
 • stosujemy zasady prostego języka

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W razie problemów z dostępnością cyfrową strony prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kamila Maj, e-mail: dostepnosc@przychodnia.twardogora.pl, telefon: 71 315 80 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo zażądać zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Każdy może także zażądać udostępnienia informacji w alternatywnej formie – na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu,
 • sposób przedstawienia informacji – jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie od razu, maksymalnie w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny poinformuje, kiedy zrealizuje żądanie. Jednak termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Dane adresowe:

Budynek A, Ul. Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra

Budynek B, Ul. Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Goszczu, Goszcz, ul. Rynek 18, 56-416 Twardogóra

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grabownie Wielkim, Grabowno Wielkie 112, 56-416 Twardogóra

 

Budynek A, ul. Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra

Do budynku prowadzą 3 wejścia: główne, D1 „Poradnia dzieci zdrowych”, D „Poradnia dzieci chorych” (od strony parkingu).

Wejście do budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami jest możliwe poprzez skorzystanie z wejścia od strony parkingu. Obecnie trwają prace mające na celu uruchomienie windy, która zapewni dostęp do budynku na wszystkich kondygnacjach.

W budynku nie znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Rejestracja znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia głównego. Dostęp do rejestracji jest możliwy również od wejścia D „Poradnia dzieci chorych” (od strony parkingu).

Przy wejściu głównym oraz na parkingu z tyłu budynku wyznaczono łącznie 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku A zainstalowana jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Budynek B, Ul. Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra

Do budynku prowadzi jedno wejście. W budynku nie znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Goszczu, Goszcz, ul. Rynek 18, 56-416 Twardogóra

Do budynku prowadzi jedno wejście. Przy schodach zamontowana jest pochylnia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

W budynku zamontowana jest pętla indukcyjna.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grabownie Wielkim, Grabowno Wielkie 112, 56-416 Twardogóra

Do budynku prowadzi jedno wejście. Przy schodach zamontowana jest pochylnia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

W budynku zamontowana jest pętla indukcyjna.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

keyboard_arrow_up