NASZA MISJA

Receptą na zdrowie - wspólne działanie

ZARZĄDZENIE NR 1/2022

Zarządzenie w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 21 stycznia 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 celem wdrożenia do stosowania jego unormowań.

 

Zarządzenie nr 1/2022

Plakat 

keyboard_arrow_up